Svar direkt Gotlands Folkblad Wera Svensson har förstått problemet med landsbygdens avfolkning i stora drag. Men hon missar ett Moment 22. Folk flyttar frivilligt till städerna.

Ja det stämmer men andra flyttar för att det inte finns jobb hemmavid. Med det minskar servicen och då blir det ännu färre jobb. Varvid ännu fler får flytta vare sig de vill eller inte.

Ganska ofta träffar jag unga som säger att de skulle vilja bo på Fårö, om inte… Så ser det säkert ut på många andra håll.

Vad gäller basservicen, vatten och avlopp, är det något som fastighetsägaren utanför tätorterna ofta får bekosta själv och det kan vara betydande summor. Vid ett nybygge får man dessutom själv betala dragningen av el fram till tomtgränsen. Så Weras argument om att alla betalar lika, faller därmed. Landsbygden betalar i själva verket sina egna kostnader.

I förlängningen måste man ställa sig frågan, ska vi ha kvar människor utanför städerna? Och om vi vill det hur ska vi då göra? Då är olika skattesubventioner ett alternativ som kan få folk att stanna kvar eller flytta ut på landet trots sämre service och högre resekostnader. Med det kan servicen också ha möjlighet att finnas kvar.

Om vi inte vill ha kvar folk på landet ska man kanske göra som för några årtionden sedan, betala för att arbetslösa flyttar in till städerna. Annars löser det sig självt på längre sikt. Siste man låser porten.