Ledare Gotlands Folkblad Under semestern har jag med stort nöje läst GT:s intervjuer med de politiska partiernas första namn på respektive partis Regionfullmäktige lista. Min tanke var att kommentera alla intervjuer och artikelserien samtidigt efter att samtliga artiklar publicerats, men efter gårdagens intervju med Sverigedemokraternas ordförande Lars Engelbrektsson kan jag inte hålla mig.

I intervjun ger Engelbrektsson besked om att han kan tänka sig att privatisera vattnet på ön. Vattnet?! Nu är SD-ledaren inte ensam om liknande idéer, men att Engelbrektsson så tydligt intar samma ståndpunkt som den marknadsliberala Tankesmedjan Timbro är anmärkningsvärt. Speciellt i en så kontroversiell fråga.

Det man kan fundera på är om SD vill förändra hela lagstiftningen kring kommunalt vatten som finns i dag. Annars är frågan nog rätt död, då vattentjänstlagen tydligt föreskriver att det är vattenkollektivet som står för kostnaderna och att det är olagligt att ta ut högre avgifter än de kostnader som finns.

Men för att ni ska förstå vilken skillnad det kan bli prismässigt så ger jag er ett exempel. En normal villa som har allt tillkopplat har i dag en kostnad för kommunalt vatten på nästan 8 000 kronor per år enligt regionens hemsida. Detta blir högt omräknat utifrån regionens siffror 5,5 öre per liter vatten. När jag kollade av priser på flaskvatten i butik var det billigaste snällt omräknat 100 gånger dyrare per liter. Så här finns vinstmarginal. Skulle vattnet privatiseras och priset då bara gå upp till hälften av literpriset i affär kommer kostnaderna för en normal villa öka med 50 gånger. Från 8 000 kronor per år till 400 000 kronor per år.

Redan i dag finns det motstånd mot att tvångsanslutas då anslutningsavgiften är för stor, men tänk er själv att ni nu sitter med en fastighet på landsbygden med egen brunn där vattnet är i det närmaste gratis och tvingas in i vattenkollektivet med de priserna. Visst du kan fortfarande använda ditt eget vatten för att på så sätt minska kostnaderna.

Men vi ser ju vad klimatförändringarna gör med grundvattentillgången så hur länge kommer just du att ha kvar en bra vattentillgång i din brunn. De som får kontrollen över vattenutbudet kommer också se till att de har vatten att tillgå. Därför är det absolut bäst om vattnet fortsätter vara i allas vår ägo genom regionen.

Nej, bevare oss från marknadsliberala tokigheter, de har vi redan för många av och att privatisera vattnet skulle verkligen vara helt fel väg att gå.

I intervjun ger Engelbrektsson också ett märkligt svar på frågan hur han ser på uttalandet om att ”Socialdemokraterna i princip var upphovsmän till förintelsen” vilket SD:s tredje namn på fullmäktigelistan, Hilda Frick, skrivit på twitter. Engelbrektsson säger sig i intervjun inte kunna kommentera det uttalandet och det kan man verkligen undra varför han inte kan.

Men nu är SD-ledaren på Gotland inte den enda SD-ledaren som inte kan svara på frågor som är känsliga för partiet utan det verkar vara så partiets ledare jobbar.