Ledare Gotlands Folkblad En av orsakerna till att Storbritanniens medborgare röstade ja till att lämna EU, Brexit, var den osunda konkurrens som EU:s utstationeringsdirektiv skapat. Den fria rörligheten för tjänster och att företag från låglöneländer konkurrerade ut inhemska jobb genom att betala betydligt lägre löner skapade ett stort missnöje. Nu är det inte bara i Storbritannien det missnöjet varit stort utan även i många andra EU-länder. Företag från låglöneländer inom bygg-, städ- och transportbranschen har länge anklagats för att dumpa lönerna, men nu kan det bli ändring på det.

Under natten mot onsdagen lyckades man till slut komma fram till en uppgörelse mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet. Det krävdes nästan åtta timmars förhandlande den sjunde gången man träffades för att hitta fram till en uppgörelse.

Den innebär att det ska vara lika lön för lika arbete på samma plats. Det skall givetvis vara fortsatt möjligt att konkurrera om uppdrag för utländska företag, men den konkurrensen får nu ske genom kompetens och kvalitet, i stället för genom lönedumpning.

Detta är något som den Socialdemokratiskt ledda regeringen kämpat hårt för, vilket nu visar sig ge resultat. Från svenskt håll har man varit tydlig med att en uppgörelse inte får lov att påverka den svenska modellen och de svenska kollektivavtalens starka ställning negativt.

”Äntligen är det i mål, jag känner mig glad och lycklig. Det här betyder mycket för den svenska arbetsmarknaden och nu kommer det bli väldigt svårt att dumpa löner”, säger EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S), som också är ordförande i EU:s sysselsättningsutskott.

Uppgörelsen ska ännu godkännas av parterna, men jag tror inte att ett sådant gediget arbete kommer att förkastas.

Jag är mer än nöjd med att EU inte bara pratar om att ta ett socialt ansvar utan också hittar en gemensam ståndpunkt kring socialdumping, för det har varit ett av de stora problemen sen forna öststater fick komma med i gemenskapen. Något vi märkt av även här i landet.

Tänk om detta varit med redan när de forna öststaterna beviljades inträde i EU eller ännu tidigare. Hade Brexit ens varit ett känt uttryck? Hur hade de högerextrema och nationalistiska strömningarna sett ut då? De har verkligen fått ved till sin brasa i och med de problem som uppstått genom den oreglering som funnits i utstationeringsdirektivet. Det är något vi aldrig får veta men det är en mycket intressant tanke att tänka. Ett av de stora problemen kommer man att fortsätta hålla ett öga på. Det gäller transportbranschen. Där pågår fortfarande separata diskussioner som senare ska införlivas i de nya reglerna.

Så nås vi då av det tråkiga beskedet att Faktab Finans, senare Payex, grundare Max Hansson avlidit vid 73 års ålder. Jag fick själv aldrig äran att träffa honom, men utifrån vad jag sett var han en formidabel företagsledare. Vi kan inte heller ta ifrån honom den enorma betydelsen han haft för Gotland som företagsledare. Redaktionens tankar går till hans familj och de närmast sörjande.