GOTLÄNNINGEN RÄTTELSE I går skrev jag om vikten av att kolla källor.

Det blev tyvärr ett exempel på hur det blir när man inte gör detta då jag lyckades få in ett par fel i texten.

Viralgranskaren är fortfarande en del av Metro.

Jack Werner var förvisso en av nyckelpersonerna i arbetet som ledde till Viralgranskaren, men att slå fast att han ”grundade Viralgranskaren” är fel, påpekar Metros editionschef Henrik Ek.

Metros redaktionschef Linnéa Jonjons, Jack Werner och Åsa Larsson (som jag nämnde som en av grundarna) är alla tre likvärdiga grundare av Viralgranskaren.