Debatt Gotlands Folkblad Socialdemokraterna på Gotland har nu presenterat sitt valprogram. Vi går till val med budskapet ”ett Gotland som håller ihop”. För vi är övertygade om att vi genom satsningar på välfärden kan lyckas med just detta.

Vården är den viktigaste frågan för gotlänningarna i valet. Varje år har Socialdemokraterna skjutit till resurser för att gotlänningarna ska få en likvärdig vård. Vi har kortast köer i landet. 97 procent av de som tagit del av vården är nöjda och vi har kunnat satsa på löneökningar.

Varje år har Centerpartiet motsatt sig förstärkningarna av vården. Men är det inte så, att vill vi ha korta köer så löser vi inte det med färre läkare eller sjuksköterskor. Vill vi att äldre ska känna sig trygga i vården löser vi det inte med att undersköterskorna får mindre tid med våra äldre. Vill vi ha bättre och fräschare lokaler löser vi inte det med lägre investeringsbudget.

Centerpartiet bär nu ett högt förtroende hos gotlänningarna. Och jag kan på ett sätt förstå det. De senaste åren har varit tuffa med omfördelning från övriga verksamheter till vården. Det är sällan populärt. Men jag är stolt att vi Socialdemokrater stått upp för den omfördelningen. Stått upp för att en sådan omfördelning också får konsekvenser för verksamheter men att vi är tvungna att prioritera.

Oppositionen med Centerpartiet i spetsen har haft ett högt tonläge om att vi måste spara mer. Men i praktiken sagt nej till så gott som samtliga besparingar som gjorts. Den ekvationen går inte ihop och jag tror att många är nyfikna på vad de borgerliga partiernas alternativ är.

Centerpartiets förstanamn på riksdagslistan sa under senaste fullmäktige att Region Gotland måste ha färre anställda. Att vi måste säga upp personal. Men för att göra det måste vi antingen avveckla verksamheter eller kräva mer av varje anställd. Och vi Socialdemokrater tror inte att det går. Vi bygger inte en stark välfärd genom att våra anställda får springa snabbare eller bära tyngre. Våra anställdas arbetsmiljö och arbetsvillkor behöver istället förbättras. Det är de anställda tydliga med.

Gotländsk sjukvård har många utmaningar, kostnadsutveckling, demografi, kompetensförsörjning och ö-läget. Men inget av detta löses med mindre resurser. Vill vi ha en vård efter behov där gotlänningarna känner sig trygga måste vi också säkerställa att resurserna finns inom vården. Centerpartiet pratar om ledarskap och omfördelning inom ram. Förstår någon vad det innebär i praktiken?

För oss Socialdemokrater kommer vårdens behov alltid att gå före skattesänkningar.