Krönika Gotlands Folkblad Oppositionen och andra ledarsidor uttalar oro över att majoriteten inte pratar om eller tar Region Gotlands ekonomiska utmaningar på allvar. Det är givetvis nonsens. Vi arbetar utifrån det ekonomiska läget varje dag tillsammans med chefer och medarbetare.

Region Gotlands ekonomiska förutsättningar går åt rätt håll! Det är fakta och inte en åsikt. Ekonomiskt utfall efter delår 2 visar överskott om 176 miljoner kronor och nämnderna gör också plus. Kostnadsutvecklingen är mycket låg. Det visar att verksamheternas ansträngningar ger resultat. Vi är mitt i tuffa besparingar utifrån fortsatt stora utmaningar; så är det och återhållsamhet ska fortsätta råda.

Att nu, som oppositionen gör, lägga besparingar inför nästa år på ytterligare 50 miljoner kronor, utöver redan beslutade på ungefär lika mycket, är oansvarigt och ett typiskt lättvindigt förslag när man inte behöver ta ansvar! Vi som leder verksamheterna vet hur vi kämpar idag med de beslutade besparingarna. För att lyckas med det krävs tuffa beslut i varje nämnd. Trots att oppositionen då vill se dubbelt så stora besparingar nästa år är motståndet från dem i nämnderna hårt när anpassningar behövs. Det är stora ord, men ingen vilja till ansvar när det väl gäller.

Region Gotland ansvarar för viktig verksamhet av största betydelse för medborgare varje dag. Majoritetens budget för 2018 bygger på långsiktighet och förutsägbarhet för medarbetare och ledare, den tar ansvar för Region Gotlands alla verksamheter och våra medarbetare, kunder, brukare och alla som möter oss.

Satsning på löner för att få rätt kompetens och jämställda arbetsplatser är prioriterat. Fler ska i utbildning och jobb så ökade insatser för det behövs.

Mat och livsmedelsproduktion och besöksnäring är prioriterade i Tillväxtprogrammet. Här behöver vi stärka upp både utifrån attraktivitet och möjlighet att bo och leva över hela ön. Den typen av insatser kommer ge mycket tillbaka till både besökare och gotlänningar, för utveckling och tillväxt.

Vi måste fortsätta vara platsen som attraherar människor. Att locka människor att bo och leva på Gotland innebär att vi måste ha fortsatt god tillgång till kultur och fritidsaktiviteter, vi måste ha en kvalitativ och väl spridd skola, vi måste ha kvalitet i vård och omsorg, vi måste mäkta med att arbeta med förebyggande verksamheter, som vi vet ger resultat för hur gotlänningar mår.

Att ta ansvar innebär att omfamna helhet. Att ta ansvar är att prioritera. Majoriteten gör viktiga satsningar för utveckling och samtidigt tar vi ansvar för våra verksamheter och för en långsiktigt hållbar ekonomi.