Krönika Gotlands Folkblad Äntligen borde alla feminister ha ropat, fler kvinnliga ministrar än män i Sveriges regering. 12 kvinnor mot 10 män. Knappast någon nyhet, snarare en självklar utveckling av den energi kvinnor har lagt på att oftast på egen hand ta sig fram i ett fortsatt ganska så konservativt samhälle. Sverige har ännu en okrönt kvinnlig statsminister. På den punkten är socialdemokrater lika konservativa som herrarna i USA. Ledare skall vara män och fäder. Följde man Trumps tal till nationen fick man se talman Nancy Pelosi, för dagen klädd i vitt som en påminnelse om de engelska suffragetternas kamp för rösträtt, sitta bakom Trump och läsa dokument medan talet pågick. De kvinnliga demokratiska kongressledamöterna var också vitklädda, men ägnade sig åt att himla med ögonen och tjoa åt en president de anser oförmögen att respektera kvinnan som sin jämlike. Å andra sidan har hans attityd fört med sig att kvinnor ger sig in i politiken efter att i åratal ha varit tillbakatryckta. Nu får vi se den ena kvinnan efter den andra kandidera för presidentskapet i USA.

Två kvinnor på ön som strävat mot toppen av styret är oförmögna att samarbeta. Att kvinnor skulle gå samman för hela mänskligheten, den tanken mognar inte. Kvinnor som män fortsätter att arbeta för sitt parti oavsett hur världen, landet eller vår ö successivt förändras. Eva och Meit bör byta samtalston. Skapa gemensamma lösningar.

Lär av en kvinna som arbetar för hela mänskligheten. En modig svensk liten kvinna. Greta Thunberg startade sin egen skolstrejk för att rädda vår gemensamma värld från att falla samman i en klimatförändring. Den vi känner av vare sig vi värjer oss eller börjar analysera processen i vår omvärld för att förändrar våra vanor.

I en intervju på CNN talar den 15 åriga Greta flytande engelska. Hon har blivit inbjuden till klimatkonferens, FN, World Economic Forum samt påven i Rom. Den Greta som mobbats i skolan för att hon som 11 åring inte längre kunde hantera sin Asperger, när tonåren gjorde sitt inträde. Asperger är i sig en begåvning. Silicon valley anställer gärna personer med detta syndrom eftersom de tillför sin specialbegåvning, ofta teknik.

Vi, ja alla, även regionråd, har en självklar förebild i Greta att verka för hela befolkningen och vår ö. Vi är inte betjänta av tjafs partier emellan eller svagt ledarskap. Lyssnandets tid är allas vår nödvändighet framöver. Att kunna förhandla med bägge sidor. Inte vända ryggen utan som Greta sätta sig ner och bestämt säga: vi måste ta hand om, inte splittra utan betjäna alla. Greta är redan nu detta århundrades svensk. Årets gotlänning är en ishockeyspelare. Vad blir kommande års gotlänningar?