Gotlands Allehanda Förtroendebarometern från Göteborgs universitet visade att 55 procent av svenskarna hade förtroende för riksdagen 2010. I fjol sjönk denna förtroendesiffra till 34 procent.

Vi genomlever en mandatperiod där en minoritet av olika nyanser av vänsterpartier tillåtits härja alltför fritt. Alla partier utom ett har försökt manövrera så att det ska bli som om det tredje största partiet inte existerade. I en ohelig allians ingicks den så kallade decemberöverenskommelsen som gav minoritetsregeringen makten över budgeten så länge den satte sig i knät på ett litet parti på vänsterkanten. Under yttre tryck tvingades riksdagen dessutom till en häftig omsvängning i migrationspolitiken, i en fråga som länge inte kunde problematiseras utan risk för utfrysning.

Vad ska man säga om det minskade förtroendet för riksdagen? Det är illa. Men det är också välförtjänt.