Debatt Gotlands Folkblad Först vill jag förtydliga. Basservice som byggande av vattenverk och reningsverk och dragning av ledningar kostar mycket mer per hushåll på landet än i Visby till exempel. Men det fördelas på kollektivet och alla betalar samma anslutningsavgift.

Ronnie, du har verkligen ett uppifrånperspektiv: ”...ska vi ha kvar människor utanför städerna?” Vem är ”vi” som flyttar runt människor som moduler? Har svenskar blivit så vana att staten, samhället, nån annan ska ordna allting för oss?

Du tar över huvud inte upp den fråga jag ställer: har jag som vuxen frisk medborgare att se till mina och min familjs intressen? Resten får ”nån annan” ta hand om. Eller har jag ansvar för mitt eget lokalsamhälle också?

Jag tror att en del menar att socialdemokratins tal om solidaritet betyder att individen alltid kan vänta sig att någon annan ska ta hand om mina problem. Jag tror inte det. Demokrati innebär att vi har både rättigheter och skyldigheter gentemot det gemensamma, mot vårt samhälle. Det räcker inte att man betalar skatt. Jag måste tillägga att de flesta, helt självklart, tar detta ansvar.

Så tror jag du inser att det skulle ge orimlig administration att differentiera skatten utifrån var man bor. Tvärtom har jag varit med och arbetat för lika avgift för alla medlemmar i Svenska kyrkan.

Det är inte rätt att man betalar mycket mer i små församlingar på landet, även om kostnaderna per person är högre där.