Ledare Gotlands Allehanda Regionstyrelsen vill höja VA-taxan för vatten och avlopp rejält, med sex procent, vilket är ovanligt mycket. Man hänvisar till att man måste finansiera de infrastrukturinvesteringar man står inför.

Å ena sidan så anser jag att investeringarna i VA-systemet borde snabbas på. Ambitionen borde vara att snarast avlägsna alla exempel på att brister i VA-systemet omöjliggör nya bostäder och företag. Regionen vill öka antalet invånare och utveckla besöksnäringen. Speciellt på landsbygden. När Regionen samtidigt i praktiken är VA-monopolist så är det verkligen ett misslyckande när VA-brister står i vägen för utveckling.

Å andra sidan är VA-taxan redan hög på Gotland. Sedan över 20 år så samarbetar organisationer för boende och för fastighetsägare om den så kallade Nils Holgersson-rapporten, som jämför prisnivåerna för sophämtning, VA, el och fjärrvärme i Sveriges kommuner. När det gäller VA så rankas Gotland på plats 256 av 290 kommuner.

Enligt rapporten så kostar VA 1 644 kronor per år och typlägenhet (67 kvadratmeter) i den billigaste kommunen, som är Solna.

På Gotland är VA-kostnaden 6 103 kronor per år för samma lägenhet. Sverigesnittet är 4 561 kronor per lägenhet och år.

Kanske är taxehöjningen på Gotland ändå nödvändig, men det verkar ju finnas goda skäl för Region Gotland att jämföra sig med andra kommuner för att undersöka hur man möjligen skulle kunna sänka kostnaderna för VA på Gotland.

Samtidigt vore det ju orättvist av mig om jag inte påpekade att det faktiskt finns förhållanden som talar för att Gotlands VA-kostnader är högre än rikssnittet av naturliga skäl. Jag syftar givetvis på öläget och de besvärliga vattenförhållanden som följer av detta.

Jämför man Gotland med de två kommunerna på Öland, som också har speciella vattenförhållanden, så sticker Gotland inte ut. I Borgholm är VA-kostnaden 6 003 kronor per typlägenhet och år. I Mörbylånga 6 125 kronor.

Å tredje sidan rankas Gotland:

– 243:a för kostnaderna för hushållsavfall

– 145:a för elkostnaderna

– 180:e för fjärrvärmekostnaderna

– 254:a för totalkostnaderna för sophämtning, VA, el och fjärrvärme

Tillsammans med skattenivån så innebär taxor och kostnader att det är lite väl dyrt att vara gotlänning. Självklart påverkar det öns utvecklingsmöjligheter.

Men ett fungerande VA-system utan kapacitetsproblem är också helt grundläggande.