Gotlands Allehanda Håkan Ericsson skrev under många år ledare på Folkbladets sida i GT, men den erfarenheten av politisk argumentation hjälpte honom i alla fall inte tillräckligt under gårdagens interpellationsdebatt i regionfullmäktige i hans nya roll som ordförande i socialnämnden. När han skulle svara på Jesper Skalberg Karlssons interpellation och äldreboendet Pjäsen – det som de rödgröna valde att återkommunalisera 2012 när avtalsperioden löpte ut med entreprenören – så talade han mycket väl om verksamheten som den nu fungerar. Men när han pressades på vad verksamheten kostade 2012 och vad den kostar i dag så kunde han inte svara.

Det är i sig kanske inte så konstigt, men det var värre att han samtidigt förklarade jämförelsen som ovidkommande. Det är så mycket, menade han, som har förändrats sedan dess.

En del har förändrats. Men det är ju inte som att verksamheten art och syfte helt har ändrat karaktär. Det är klart att en jämförelse kan vara både relevant och upplysande. Men det är uppenbart en upplysning som socialnämndens ordförande inte vill ha.

Jag undrar vad det kan bero på?