Ledare Gotlands Allehanda Tiggeriet är inte bara i sig en destruktiv verksamhet. Genom ett stigande antal rättsfall vet vi också vad som följer i tiggeriets spår. Människohandel. Slaveri. Hot. Misshandel. Stölder. Sanitära olägenheter. Prostitution. För att nämna några exempel.

Rättssamhället tycks inte bara inkapabelt att göra något åt grundproblemet, det hindrar dessutom de kommuner som är beredda att agera. Vellinge försökte i höstas förbjuda tiggeri på sex avgränsade platser i kommunen. Det satte länsstyrelsen i Skåne stopp för och menade bland annat att kommunen inte visat att tiggeriet störde den allmänna ordningen. Ett beviskrav som för övrigt aldrig ställs på andra kommunala ordningsföreskrifter.

Vellinge kommun överklagade länsstyrelsens beslut, men det ledde ingen vart. Åtminstone inte i den första instansen. Förvaltningsrätten i Malmö sade i gårdagens dom också nej till Vellinges tiggeriförbud. Kommunen avser överklaga till kammarrätten.

Vellinge är för all del inte den enda kommunen som försöker begränsa tiggeriet. I Eskilstuna prövar man en annan väg. Bakom det lokala förslaget står inte bara Moderaterna utan även Socialdemokraterna och Centerpartiet. Enligt förslaget så ska det krävas ett tillstånd från polisen för dem som tigger i Eskilstuna. Det återstår att se om detta bedöms som förenligt med svensk rätt och vad de konkreta konsekvenserna blir. Blir det i praktiken ett tiggeriförbud eller kommer polisen inte bara att ta emot ansökningar utan även tvingas ge tillstånd? Man borde åtminstone få ett verktyg för att förhindra tiggare att stanna längre än de tre månader som regelverket medger för EU-medborgare. Något som i dag inte alls efterlevs.

Bäst vore det givetvis med ett nationellt tiggeriförbud. Men även om regeringen medger att tiggeriet och därmed behäftad kriminalitet är ett problem, så verkar den inte alls sinnad att göra någonting åt det. Moderaterna har bjudit in till en överenskommelse över blockgränsen, men Socialdemokraterna tycks föredra att tiggeriet får fortsätta.

Vad är det egentligen för värde som Socialdemokraterna ser i tiggeriet och dess följdverkningar?