Debatt Gotlands Folkblad Nu är Fårösundsskolans högstadium i farozonen igen på grund av att Lärbrobarnen troligen väljer som sina syskon och kompisar. Att gå i Slite eller kanske Visby.

Här ser vi ett typexempel på hur det fria skolvalet slår snett. Stenkyrkabarnen väljer i regel Visby och då får Sliteskolan för få barn. Nu får de istället Lärbrobarn, men då blir Fårösund för litet. Fåröbarnen har knappast något val fast fem mil till Slite som mest, plus en färja, blir lite väl lång tid i skolbussen.

Med 15 elever i åttan* och 15 i nian (De fem i sjuan* har tvingats gå i Slite i år trots val av Fårösund) blir det en dyr skola för regionen som knappast det fria skolvalet betalar.

Här ser man tydligt en centralisering mot i första hand Visby och i andra Slite.

Är det så här förespråkarna för fria skolvalet hade tänkt sig att de skulle bli? Nej knappast, de tänkte nog på stan där det ofta är 2-3 km mellan skolorna och ett spektrum av skolor att välja mellan. Skulle någon skola där läggas ner för att de har få elever är det inte långt till nästa.

Men så ser det inte ut i glesbygden, allra minst på Fårö och i Fårösund.

Man får ta lite sämre service när man bor i glesbygd, är ett vanligt argument. Det är lätt att säga för den som bor med all service in på knutarna.

Det är många som har bosatt sig i till exempel Fårösund för att det fanns läkare, tandläkare, högstadium, affärer med mera där. När servicen då dras ner kan man inte säga att de får skylla sig själva.

De ständiga hoten om nedläggningar gör att folk drar sig för att flytta till sådana orter.

Vill man i Sverige ha boende utanför städerna? Jo det säger politikerna i alla fall. Hur ska man då göra för att bromsa avfolkningen? Norge har ett skattesystem som gynnar boende i glesbygd. Det skulle man kunna göra här också. Kanske direkt genom lägre skatt som bygger på postnummer? Lägre fordonsskatt? Glesbygdsavdrag? Skattelindring för nya företag? Eller något annat.

För får man inte samma service som i staden bör man inte heller betala lika mycket i skatt. Kan man införa Jobbskatteavdrag för en viss grupp kan man också göra något här om man verkligen vill.

Sitter man lugnt och tror att folk vill bo i glesbygd med långt till skolor och annan service som hela tiden försämras är man nog fel ute.

Man behöver i alla fall inte påskynda avfolkningen genom fria skolval som stjälper glesbygden. Men det behöver den som bor i en stad och har all service runt hörnet inte bry sig om förstås.

*Texten är redigerad