LEDARE GOTLÄNNINGEN Socialdemokraterna vill nu utreda konsekvenserna av det fria skolvalet för Gotlands del.

Det vill säga, de vill att alla negativa aspekter dokumenteras. Inte de positiva.

I en artikel i Gotlands Allehanda kan man läsa att det inomregionala stödet till högstadierna på landsbygden har frusits till 2010 års nivå sedan flera år tillbaka. Dessa skolor får 6,5 miljoner i regionalt stöd, men borde ha 10 miljoner utifrån gällande system.

Det är högstadierna som är mest utsatta. Om regionen inte lever upp till de förutsättningar man själv har bestämt ska gälla ger man inte dessa skolor en ärlig chans.

Totalt betalas 9,5 miljoner kronor i inomregionalt stöd till skolor som inte bär sig av egen kraft. Är det en kostnad vi är beredda att betala för att hela Gotland ska leva?

Varför väljer familjer andra skolor än de som ligger närmast rent geografiskt?

Vad betyder skolan för bygden?

Det finns väldigt mycket som borde utredas men tyvärr är inte medborgarnas behov och önskemål intressanta för den rödgröna majoriteten. Deras möjlighet att välja skola är ett problem för de rödgröna.

Frågan är inte lätt. Det fria skolvalets konsekvenser ska självklart utredas och analyseras. Ökad segregation är aldrig bra. Valfrihet, däremot, är alltid bra. Särskilt när den omfattar alla, inte bara den som har råd.

För de som har pengar kommer alltid att kunna välja bort dåliga alternativ. Det fria skolvalet omfattar alla, och alla skolor ska drivas med samma förutsättningar, samma krav och samma rättigheter.

Uppfyller man inte kraven måste man ändra sig eller lägga ner.

Problemet kan aldrig vara att en verksamhet går runt och kanske till och med med överskott, samtidigt som verksamheten lockar många medborgare.

Det är en upp och nedvänd logik.

Valfriheten verkar vara ett stort problem för de rödgröna. Därför ska den nu med alla medel motas bort från svensk välfärd.

Det ska ske genom vinstförbud och att på andra sätt göra det svårare för de privata alternativen att existera.

Inom vården gäller inte längre lika villkor på Gotland. Sedan i går får de privata vårdcentralerna inte längre kompensation för underskotten i regionens egen verksamhet.

De offentligt drivna vårdcentralerna får därmed mer pengar att bedriva sin verksamhet medan den privata måste hålla sig inom de ekonomiska ramarna.

Problemet borde vara de som ständigt gör av med mer pengar än de är tilldelade. Lösningsfokus borde ligga på att lära av dem som klarar sig inom ramarna.

Vad gäller skolorganisationen så finns det helt klart olika syn på hur den ska se ut.

Moderaterna ser inget problem i att skolor på landsbygden försvinner. De ser krasst marknadsmässigt på detta, väljs skolor bort har de inget existensberättigande. Men varför väljs de bort? Vad är det som drivit fram den situation vi har i dag? Varför följer man inte de beslut som tagits om det inomregionala stödet? Vad gör regionen för att stärka de skolor som har svårt att locka elever?

Men allt detta ska inte utredas. Istället ger S/MP/V förvaltningen ett tungt politiskt uppdrag som hur det än slutar inte kan påverka något.

För Region Gotland kan lyckligtivs inte stifta egna lagar.