Ledare Gotlands Allehanda Fäst inte för stort avseende eller för stora förhoppningar vid hur det går med Region Gotlands försök att blockera den nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) under Almedalsveckan. Jag tycker att det är bra att Regionen försöker. Vi behöver få rättsläget prövat och även om vi har yttrandefrihet så borde dokumenterat våldsbenägna organisationer kunna nekas att tilldelas utrymme under veckan.

Men oavsett utfallet så blir man inte av med NMR så lätt. Vilket ju också framgår av det inte så förtäckta hot som NMR:s Emil Hagberg framförde i söndags:

– Om vi inte ges tillträde till Almedalen kommer vi att släppa lös tusen fulla skinheads i Visby.

Man kan tvivla på NMR:s förmåga att trumma ihop så många, men hotet är ju stort och genomförbart även med väsentligt färre våldsverkare än så och är de på fri fot så blir det svårt att hindra dem att ta sig till Almedalsveckan, oavsett om NMR fått hyra en markplätt eller ej. Den allmänhet som har tillgång till Almedalsveckan innehåller även oönskade element.

Brottslingar behöver lagföras. Det gäller inte minst politiskt motiverade marodörer. Det demokratiska samhället förblir inte öppet och tillgängligt om man samtidigt inte förmår använda statens våldsmonopol och sätta stopp för samhällsomstörtande antidemokratiska element som brukar skrämsel, hot och våld som politiska verktyg. Våldsbenägna extremister på alla ytterkanter har hittills i alltför hög grad kommit undan gratis eller för billigt.

Oavsett hur Polisen ställer sig till NMR:s existens i Almedalsveckan, så måste den förbereda sig på att eskalera sitt eget engagemang för gemene mans säkerhet. Nazismen i Sverige förmår samla ett tresiffrigt antal demonstranter (motdemonstranterna oräknade) och ett fyrsiffrigt antal röster i allmänna val. De är en politiskt irrelevant spillra så länge vi inte tillåter dem att utöka sin makt med olagliga medel.

Almedalsveckan är en arena som samlar och fokuserar svensk politik och samhällsdebatt. Om vi inte förmår skydda den arenan mot denna spillra av sabotörer så är det ett tecken på att demokratin behöver ta sitt eget skydd på större allvar.