Ledare Gotlands Allehanda Tror du inte att politiska extremister som är beredda att använda våld påverkar politiken så mycket? Att det är ett marginellt och isolerat problem? I vissa avseenden har du rätt. De våldsamma extremisterna är chanslösa spillror i allmänna val. Men nog påverkar de samhällsklimat och debatt. Det blir om inte annat väldigt tydligt om man läser gårdagens artikel i GA om hur folkvalda utbildas i personlig säkerhet.

Säpo har gett ut en handbok för att vägleda otrygga politiker. Den ger råd som kan ge intrycket att politikerna bör göra sig mindre synliga och profilerade för att bli säkrare. Det är, tycker jag, ett nederlag för en demokrati och en rättsstat när Säpo anser sig behöva ge sådana rekommendationer som att man inte ska uttala sig i onödan eller undvika sociala medier. Om Säpos råd och Almedalsveckan säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) att:

– Det fanns ett par tillfällen som var obehagliga, men det hände ingenting. Region Gotland gjorde en ny säkerhetsanalys varje morgon. De tips man får handlar mycket om att inte synas och höras, och det blir lite konstigt i relation till mitt uppdrag som politiker.

Men jag ska inte måla fan på väggen. Säpos råd i broschyren "Personlig säkerhet" handlar inte alls huvudsakligen hur man ska gömma sig, utan mer om attityder, strategier och metoder man kan använda för att öka sin egen säkerhet samtidigt som man försöker få publikt genomslag för sina idéer. Och hur man kan undvika onödiga risker exempelvis genom att inte exponera sin familj för massmedial uppmärksamhet eller själv skriva i affekt och trissa upp debattklimatet.

Men det är oerhört viktigt att de rättsvårdande myndigheterna inte bara informerar om hur man kan minska risken att själv drabbas av politiskt våld. Framför allt ska de våldsamma bekämpas resolut och förhindras att använda våld som ett politiskt verktyg. Förekomsten av politiskt våld stukar både debatten och debattörerna, det tystar goda krafter och dödar samhällsengagemanget.

I första hand tycker jag att vi borde bli bättre i Sverige på att bekämpa politiskt våld inom ramen för dagens lagstiftning, efter justeringar som gör det klart hur allvarligt staten ser på detta våld. Årets Almedalsvecka var ett misslyckande. Våldsverkarna fick ett alldeles för långt koppel och det dröjde inte länge innan de som gripits var på fri fot igen. De borde skaka galler istället för att skaka samhället i sina grundvalar.