Gotlands Allehanda Efter torsdagens möte i Regionstyrelsen är det inte svårt att upprepa frågan som den socialistiske pionjären August Palm ställde för nu 137 år sedan: Vad vilja Socialdemokraterna?

Nu har socialdemokraterna med sina majoritetsvänner tagit beslut om att inleda en förstudie om simhall i Visby – helt döva för tidigare beslut eller oppositionens invändningar och rekommendationer att först se till hela idrottens behov.

Det blir nästan komiskt när Filip Reinhag (S) i radions direktsändning motsäger det nyss fattade beslutet och säger ”nu får vi ta ett helhetsgrepp och titta på alla bad” på frågan om vad förstudien ska leda till. Detta sagt i Radio Gotland timmarna efter att de fattat detta för skattebetalarna olyckliga beslut.

Nej Filip Reinhag. Förstudien ska (enligt vad som går att utläsa av underlaget); titta på placering av ett nytt badhus i Visby (på Gutavallen eller i Visborg). Förstudien ska se på ägar- och driftform. Förstudien ska göra en kostnads- och intäktsanalys. Den ska rekommendera en ny anläggning. Se på bygg- och driftkonsekvenser av att kombinera badhus och ishall. Förstudien ska INTE se på de andra badhusen.

Vi moderater har tillsammans med våra kamrater i Alliansen föreslagit att förstudien om en simhall ska föregås av en helhetsbild i en anläggningstrategi. Denna ska titta på alla regionens idrottsanläggningar och ligga till grund för prioritering av vilken eller vilka anläggningar som ska byggas i vilken takt. En sådan strategi kan också uppskatta investeringsbehov i de olika anläggningarna – inte minst i badhusen. Vi behöver se på totala kostnader.

Vi säger inte att badhuset inte är den anläggning som bör komma först – men utan att se de övriga behovet av andra ”hallar” och på den totala kostnadsmassan så är en förstudie av simhall ett slag i luften.

Att tänka efter före och att göra saker i rätt ordning brukar vara ett bra sätt att landa i bra och kostnadseffektiva lösningar. En helhetsstrategi innebär att vi först vet vilka pengar som finns att använda.

Är vi tråkiga? Nej! Vi vill att ”andras pengar” ska räcka till mer. Nu kommer ”andras pengar” mest att bli snygga badhusbilder till valrörelsen.