Debatt Gotlands Folkblad Vem ska äga Sverige? Ja, tidigare var detta en ickefråga. Tillgångarna låg länge stabilt hos olika ägargrupper. Folk ägde villor, fritidshus, bostadsrätter, hade pengar på banken och litet kontanter.

Via stat och kommun ägde vi gemensamt infrastruktur som skolor, sjukhus och via kommunala stiftelser hyreshus. Stora delar av näringslivet kontrollerades genom arv och stiftelser av ett par dussin familjer ledda av Wallenbergarna. Flera av familjerna hade ett mycket långsiktigt och svenskt tänkande. En studie jag gjorde för 40 år sedan visade också att det utländska inflytandet i näringslivet var starkt begränsat. Detta störde näringslivets lobbyister som ständigt krävde mer utländskt ägande. Sannolikt för att få mer betalt för aktierna, högre chefslöner och mindre inflytande för facket.

Nu lever vi i en helt annan värld. Allianspartierna har till underpris och därmed till enorma kostnader för oss skattebetalare reat ut allt från bostadsbolag till sjukvård, skolor, apotek som ofta efter en tid hamnat hos stora utländska ägare i skatteparadis. Samtidigt har många tagits över av utlandet på ett sätt som saknar motstycke i andra länder.

Nu finns inte längre kronjuveler som Pharmacia, Astra, Fläkt, Nordea, Stora i svenska händer. Utveckling, forskning och ledning har försvunnit och de svenska delarna krympts eller lagts ned.

Vid varje storaffär har borgerliga politiker, media och övrigt näringsliv men även ledande sossar applåderat. Så också nu när en central del av vårt viktigaste företag Volvo med 100 000 anställda och en symbol för Sverige, säljs till Kina. Då övertas direkt 16 procent av aktierösterna av, i realiteten, den kinesiska kommunistiska diktaturstaten. Jättelik socialisering! Göteborg verkar jubla.

Betänk att Trump sätter ”America first” och klipper banden till alla andra medan Kina sätter ”China first” genom att ta över det bästa i omvärlden. Japan satsade en gång på illegala patentbrott. Kina köper inte dyr kontroll för att bli kupongklippare! Vad blir GBG om några decennier?

Varför ska Sverige vara det land där utländska intressen lättast tar kontrollen över företag och där det vid kriser alltid kommer att vara lättast skära ned?

Varför ska våra pensionsfonder satsa många miljarder utomlands men förhindras att ta ägaransvar här hemma?

Kanske näringsminister Damberg borde satsa resurser på konsultanalys av kinesisk långsiktig strategi i stället för att få engelska verb böjda på rätt sätt!