Gotlands Allehanda ÖB Micael Bydéns beslut att inte låta generalmajor Anders Brännström fortsätta som chef för Högkvarterets totalförsvarsavdelning har blivit en het potatis. Nu har Brännström dessutom anmält Försvarsmakten för kränkande särbehandling och diskriminering i förfarandet.

Brännström själv menar att han fick sluta på totalförsvarsavdelningen på grund av kritik han riktade mot Försvarsmakten i en intervju i DN (14/1) och en debattartikel i SvD (22/1). I båda fallen hävdar Brännström att han uttalade sig i egenskap av ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien, och inte som anställd vid Försvarsmakten – vilket dock är svårt att separera i det här fallet. Kritiken riktades mot Sveriges försvarsförmåga vid ett angrepp och de förberedelser som pågår inom Försvarsmakten.

Att uttalandena skulle vara anledningen till att Brännström inte fick fortsätta på totalförsvarsavdelningen nekar ÖB i sin tur till. Han skriver på sin blogg att det hela grundades på bristande förtroende för Brännström, som bygger på ”en historik kring händelser” de båda har diskuterat sedan Bydén tillträdde som ÖB i oktober 2015. Brännström sägs inte heller upp, utan fortsätter att leda arbetet med den internationella övningen Viking 18.

Vad som stämmer och inte i den här frågan är svårt att avgöra. Den som har förtroende för ÖB måste också kunna lita på att han fattat ett riktigt beslut, även då alla omständigheter inte avslöjas. Icke desto mindre är det viktigt att understryka värdet av kunniga och insatta deltagare i debatten om försvarspolitik. De som arbetar i det faktiska försvaret har bättre möjlighet än många andra att tillföra saklig kritik mot den förda politiken, men även mot den egna verksamheten.

Exempel på andra försvarsdebattörer är Carl Bergqvist, major i flygvapnet, som driver bloggen Wiseman’s Wisdoms, och Niklas Wiklund, fartygschef på en av marinens korvetter, på bloggen Skipper. Brännströms egen version av varför han fick lämna totalförsvarsavdelningen ger onekligen andra debattörer anledning att väga sina ord extra noggrant. Så ska det inte behöva vara.

Just därför måste ÖB tydligt markera att försvarsanställda som deltar i debatten inte riskerar sina poster – så länge de inte avslöjar fel saker. Han gör just det på Försvarsmaktens egen blogg, där han skriver att en öppen debatt i organisationen är en självklarhet. Vid det laget hade dock ryktena kring Brännströms fall redan sprungit iväg.

Nu är det därför svårt att undanröja alla tvivel kring takhöjden inom Försvarsmakten. Detta sedan Brännström anmält sin arbetsplats för kränkande särbehandling och diskriminering, och även Liberalernas partiledare Jan Björklund anmält försvarsminister Peter Hultqvist (S) till KU. Björklund vill ha utrett om politiska påtryckningar kan ligga bakom petningen av Brännström. Om utredningarna visar att fel begåtts måste åtgärder tas till. Om inte är hela historien en onödig gungning i ett försvar som har så mycket annat att göra.