Gotlands Allehanda Sverigedemokraterna hotar att fälla regeringens nya upphandlingslag som de arbetat med de senaste två åren, något som gjort civilminister Ardalan Shekarabi (S) besviken. Det påstådda syftet med den föreslagna upphandlingslagen är att motverka lönedumpning på den svenska arbetsmarknaden samt att stänga ute oseriösa företag. Sverigedemokraterna och Alliansen menar å sin sida att lagen skulle missgynna svenska småföretag.

Myndigheter, kommuner och landsting köper varje år varor och tjänster för 600 miljarder kronor. När nu upphandlingslagen ska göras om efter nya EU-direktiv vill civilminister Shekarabi dessutom lagstifta om att det ska ställas krav på villkor i enlighet med svenska kollektivavtal för företagen som vill delta i upphandlingarna.

Det finns förvisso ett problem i att svenska företag ofta missgynnas i upphandlingar eftersom de ofta lyder under andra regler än utländska företag. Regeringen ökar dock trösklarna ytterligare för mindre företag att kunna delta i upphandlingarna. Redan i dag avstår många svenska småföretag från att konkurrera om upphandlingarna eftersom upphandlingskraven är svårförståeliga och omfattande. Att utöka upphandlingsreglerna till att kräva kollektivavtalsliknande villkor skulle stänga ute ytterligare många fler från att delta i konkurrensen. Den absolut största andelen av landets företag är nämligen småföretag och av dessa saknar över 60 procent kollektivavtal. För att komma åt diskrimineringen av de svenska bönderna i den offentliga upphandlingen har Shekarabi tidigare infört åtgärder i syfte att underlätta för myndigheterna att köpa svenskt genom information och förenklade regelverk. En sådan lösning vore mycket bättre även i denna fråga.

Att regeringsförslaget ser ut att falla blir en stor förlust för Socialdemokraterna som menar att det skulle bli en av ”de viktigaste rättvisereformerna under det senaste decenniet”. De hade räknat att få med sig SD på reformen med argumentet att den nuvarande ordningen missgynnar svenska företag och löntagare till förmån för oseriösa utländska aktörer som orsakar lönedumpning i Sverige.

Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesman Oscar Sjöstedt invänder att ”utländsk, utstationerad arbetskraft är undantagna i det här nya regelverket vilket innebär att vanliga svenska företag med svenska löntagare får en konkurrensnackdel”. Däremot säger de sig vara beredda att köpa delar av S-förslagen, såsom det om huvudentreprenörsansvar i syfte att motverka oseriösa underleverantörer.

Det är löjligt att regeringen känner sig svikna av ett parti som de i alla offentliga miljöer skyr som pesten. Det råder inget tvivel om att de hade kunnat baxa igenom sin lagstiftning om de suttit ned och pratat med SD, det näst största partiet bland LO-medlemmar.

Som regering i minoritet är man beroende av andra partier för att förslagen ska röstas igenom i riksdagen. Att inte förhandla med SD och sedan bli förbannade när de inte röstar för regeringsförslagen är hyckleri.