Gotlands Allehanda Moderaterna presenterade i går förslag som ska få färre att uppehålla sig illegalt i Sverige. I dag håller vi oss med ett regelverk som i praktiken lockar dem som borde lämna landet att göra allt för att stanna kvar. Tyvärr bidrog den förra alliansregeringen, i en uppgörelse med Miljöpartiet, till att göra reglerna än generösare för illegala invandrare.

Det är i längden en orimlig ordning att illegala invandrare kan fortsätta en slags halvofficiell tillvaro här, med både ekonomiska bidrag och fri sjukvård.

Fri skolgång för barn till papperslösa är kommunerna i dag skyldiga att tillhandahålla. Det kan kanske framstå som en välgärning, men bidrar också till att fler och fler illegala invandrare väljer att försätta sina barn i denna situation. Därför tycker jag att det är en välavvägd som Moderaterna föreslår, att göra detta åtagande frivilligt för de kommuner som bäst känner lokala förhållanden.

Tyvärr är Alliansen splittrad i dessa frågor. Det borde den inte vara, om de andra partierna menar allvar väl att man vill bringa ordning till migrationspolitiken. Ordning förutsätter att man faktiskt försöker få illegala invandrare att lämna landet.