Krönika Gotlands Folkblad Så har en hektisk vecka passerat. En vecka som innehållit varierande aktiviteter i högt tempo. Veckan avslutades dock med två riktiga höjdpunkter. Jag hade möjligheten att diskutera ungdomsinflytande med en fantastisk gymnasieklass på vårt nya, fina gymnasium. Att få möjlighet att träffa ungdomar och höra vilket engagemang, klokskap och vilja de har gör mig trygg för framtiden. Alldeles för ofta riktar vuxenvärlden sin udd mot nästa generation. Ganska ofta tror jag att vi istället borde vara bättre lyssnare. Att bli vuxen är en svår sak och det kräver mycket träning.

Den andra höjdpunkten var att regionstyrelsen beslutade om att starta igång förstudien om nytt bad på Gotland. Det behövs och det har behövts länge. Jag ser nu mycket fram emot att ta nästa steg för att möjliggöra för fler att bada. Att kunna säkerställa att våra bad kan möta framtidens utmaningar och behov. Året kommer innehålla mycket frågor om bad då regionfullmäktige utöver förstudie om nytt bad också fattade beslut om att fördjupa analysen om kostnaderna för renovering och titta på utvecklingsmöjligheter på hemsebadet när nödvändiga reparationer nu behöver göras.

I förra veckan fick jag möjligheten att besöka min gamla hemstad Göteborg. Där pågår fortfarande filmfestivalen och jag var inbjuden för att prata om och delta i samtal om den nya filmpolitiken. Ett viktigt område för Gotland. Men en lika spännande upplevelse var det att komma tillbaka till Göteborg efter fem år. När jag sent på torsdagskvällen kom fram till hotellet som låg i samma stadsdel där jag bodde och där jag åkte buss varje dag kände jag inte igen mig. Hade någon släppt ner mig med ögonbindel, tagit av denna och frågat var vi befann oss hade jag antagligen svarat fel.

Göteborg utvecklas i rasande hastighet. Det som var ett av norra Europas viktigaste områden för skeppsvarv är idag ett av norra Europas viktigaste områden för högteknologisk forskning och produktutveckling. Det har inte varit en smärtfri process. Men Göteborgs politiker och näringsliv har möjliggjort att den delen av staden har kunnat växa, utvecklas och idag skapar området arbeten för tusentals människor igen.

Att omvärlden kräver ständig förändring, förbättring och utveckling står nog klarare än någonsin för oss alla. Utvecklingen går också på vissa områden snabbare än någonsin. Det som var högt flygande tankar om en avlägsen framtid är idag en självklarhet för många. Därför är det också viktigare än någonsin att vi skapar förutsättningar för alla att vara en del av utvecklingen. För gårdagen kommer aldrig igen och morgondagens generation är den som kommer forma framtiden.