Debatt Gotlands Folkblad Svar på Erik Fransson ledare 8/8

Om du Erik Fransson tror att en mjölkbonde är undersysselsatt på en eventuell semester så kan jag lugna dig med att det inte blivit någon semesterdag ännu denna sommar. Då nästan all vaken tid går åt till att leta foder, flytta betesdjur och köra vatten till djuren.

Nej, det är genuin oro för att vi i framtiden inte skall klara rekryteringen till deltidskårer och räddningsvärn. Det handlar om minuter om olyckan med brand är framme. Då är närheten och lokalkännedomen livsviktig.

Det handlar även om ekonomi, det är mer kostnadseffektivt att ha personal på landsbygden som finns till hands när olyckan är framme än att ha heltidsanställda som utgår från Visby och bemannar stationer på landsbygden. Det är även en miljöfråga med mindre bilåkande om man bor på orten.

Förslaget om kombinationstjänster finns med i gällande Handlingsplan, men inte mycket har hänt. Räddningschefen sa i Radio Gotland att det är ett bra förslag och han hoppades att politiken kommer att driva det. Men det kanske behövs ett nytt politiskt ledarskap för att det skall bli verkstad.