Gotlands Allehanda På nyhetsplats skrev GA i lördags om hur Geab höjt sina elnätsavgifter på senare år. Johan Granath, marknadschef på Geab, framhöll bland annat sommarens elavbrott som argument för att avgiften har behövs höjas.

Jag har skrivit det förr men det förtjänar, tycker jag, att påpekas fler gånger. Hur många branscher finns det där en leverantör kan höja sina priser med argumentet att deras service är för dålig? Och kunderna har inget annat att göra än att betala de nya priserna. Elmarknaden är en anomali. Vi är fångade av elnätet och det går inte att komma loss.

I april höll Energimyndigheten ett seminarium om hur Gotland ska kunna bli en föregångare för Sverige och världen i omställningen till ett smart och förnybart energisystem. Det var då – och är fortfarande – oklart hur projektets kostnader ska finansieras. Jag skrev då – och tycker fortfarande – "att det är viktigt att det inte blir gotlänningarna som får bära kostnaderna för att vara försökskonsumenter i ett projekt vars resultat sedan ska vara till gagn för andra".

Gotlänningarnas nätavgifter får inte behandlas om ett outsinligt ymnighetshorn.