Ledare Gotlands Allehanda Vårens (?) första valbar arrangerades i torsdags kväll av GA, i form av en debatt mellan Meit Fohlin (S) och Anna Hrdlicka (M) om Regionens ekonomi. Med tanke på att de är sina respektive partiers toppkandidater i regionvalet så var konfliktnivån, från mina utgångspunkter, oroväckande låg. I hög grad beroende på att debattörerna ofta avstod från att konkretisera sig och istället valde att släta över skillnader och backa från potentiellt kontroversiella ståndpunkter.

När det gäller Region Gotland fastighetsförsäljningar finns det ju ett och annat som definitivt hade förtjänat en debatt med mer konfrontation. Men de valde istället att enas på ett principiellt plan om hur fastigheter där Regionen inte bedriver verksamhet kan säljas medan fastigheter som Regionen själv använder bör behållas.

Varför sade i så fall ingen ett knyst om hur den S-ledda regionen 2013 sålde äldreboenden för uppåt 360 miljoner kronor? Till stor del fastigheter där Regionen fortfarande bedriver verksamheten, men under bördan av en allt tyngre nota för hyrorna.

Intäkterna från försäljningen tillät Regionen att för en tid fortsätta ha större utgifter än man egentligen hade råd med. Men nu dras man med en högre kostnadsnivå än man annars hade haft.

Socialdemokrater brukar gilla att tala om att de ”investerar i välfärden”. Så gjorde även Meit Fohlin under debatten.

Det är nyspråk. Ett försök att förkläda regional konsumtion.

Det är inget fel på konsumtion i sig. Det finns välmotiverad konsumtion och dåliga investeringar. Men när man talar om ”investeringar i välfärden” så är det vanligen för att en hög utgiftsnivå ska framstå som mer ansvarsfull och ekonomiskt hållbar än den är.

Region Gotland sålde äldreboenden och ”investerade i välfärden” på ett sätt som inte alls var hållbart. Och Region fortsätter att använda fastighetsförsäljningar som ett sätt att finansiera löpande utgifter för verksamheten. Hyresgäst hos en extern fastighetsägare blir nu också exempelvis Almedalsbiblioteket, som är inkluderad i försäljningen av Kanonen 1 med Campus Gotland.

För Meit Fohlin och Anna Hrdlicka – båda tämligen nyligen ”upphöjda” – var väl debatten något av en ny upplevelse. Förhoppningsvis kan valdebatten bli hetare med stigande erfarenhet och självförtroende.