Ledare Gotlands Folkblad Gotlands Folkblads redaktion tittar framåt på det politiska året 2018 och funderar runt hur det kan komma att bli här på ön.

Så här på årets näst sista dag känner jag att det är dags att se framåt. 2018 kommer att bli ett spännande år. Många frågor finns att ställa men vilka svar vi får står skrivet i stjärnorna. Hur kommer ordkriget mellan USA:s president Donald Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong-un att utvecklas? Vad kommer att hända med kriget i Syrien och Irak? Viktiga frågor som vi kan få både bra och dåliga svar på.

Men jag tänkte hålla mig till frågor som rör den gotländska politiska arenan och framföra lite önskningar på hur de ska utvecklas. Det finns även en risk att jag kommer med önskemål som rör den inhemska politiken.

Artikelbild

| Trumpkort.

För nästan exakt ett år sedan framförde jag ett par önskemål för 2017. Jag önskade bland annat att hälso- och sjukvårdsnämnden skulle kunna hålla budget och att Gotland skulle få extra vägpengar till våra länsvägars utveckling.

Jag är rätt nöjd med att få en av de önskningarna uppfylld, då staten under året beslutat att skjuta till extrapengar till våra länsvägar.

Politiker måste vara lyhörda, och kunna känna av vilka frågor som är viktiga. Men det är också extremt viktigt att så många som möjligt får vara med och påverka hur de politiska besluten ska utformas.

Därför var det mycket bra att regionledningen och regionens tjänstepersoner turnerade runt på Gotland med serviceutredningen. Det gav mycket bra kontakter med drivna personer, föreningar och organisationer. Något som nu används i projektet Landsbygdsutveckling 2.0. Men nu vill jag också se att regionen tar med resultaten av serviceutredningsturnen, och ger sig ut på en ny eriksgata runt ön.

Hur ska de utmaningar som regionen står inför när det gäller service på den gotländska landsbygden utformas? Med vem kan man samarbeta för bästa möjliga lösning? Här tror jag att regionen har en stor möjlighet att, tillsammans med gotlänningarna på landsbygden och deras enorma engagemang, göra något riktigt bra, och jag hoppas det blir verklighet under 2018.

Regionens ekonomi har förbättrats anmärkningsvärt sen bokslutet 2015. Vi kan nu se en positiv skillnad på över 120 miljoner kronor sen sparpaketet som den rödgröna majoriteten tog beslut om startade. Den utvecklingen kommer att fortsätta, det är jag säker på. Fler nämnder kommer att visa överskott och när 2019 närmar sig kan jag se ett litet med välförtjänt plus på verksamheterna.

Kryssningskajen ska stå klar till sommaren. Jag önskar att det också blir så och att all infrastruktur runt omkring den kommer att fungera.

Man brukar säga att det första intrycket är viktigt och då måste vi se till att det blir så även när det gäller den nya kryssningskajen.

Almedalsveckan firar 50 år 2018. Efter de negativa rubrikerna som förföljde årets vecka kan jag bara se att jubileumsåret blir det bästa någonsin.

Arrangörsstaben som var relativt färsk 2017, har haft ett perfekt genrep, då dåliga genrep brukar ge bra premiär. Det enda som motsäger min teori är att 2017 års Almedalsvecka fungerade riktigt bra när den väl kom igång.

Jag kommer med spänning att följa hur vattenprojektet på Storsudret går. Där kommer man att anlägga en testbädd där olika tekniker för att ta hand om vatten ska provas.

Om testerna faller väl ut kan man ha hittat småskaliga lösningar som är både miljösmarta och ekonomiskt hållbara. Lösningar som enkelt ska kunna anpassas till andra delar av vår planet, något som gör projektet än mer intressant.

Avslutningsvis vill jag önska en valrörelse där den politiska debatten håller en hög nivå. Jag vill se att media tar sitt ansvar och ger väljarna bra underlag till det val de ska göra.

Politiker och partier vill nå ut och de kommer att anpassa sig till att ge uttömmande svar om det är vad som krävs för att få hamna i rampljuset. Precis som de gjort till den rådande mediestrategin där korta, snabba, konfrontativa och rubrikvänliga svar premieras.

Jag vill inte bli tvingad att ta till med Trumpkortet när jag beskriver den gotländska politiska debatten i valrörelsen. Något jag känt mig tvungen till nu under hösten.

Så återstår det då bara att önska er alla ett riktigt gott nytt år.