Ledare Gotlands Folkblad Hur kommer det att utveckla sig på jämställdhetsområdet under detta nådens år 2018? Hen som försöker tolka tecken i tiden har mycket att granska, åt både positivt och negativt håll. Vi kan ju börja med att än en gång konstatera att vi har en rejäl bit kvar att vandra. #metoo-rörelsen gjorde - om inte annat - detta smärtsamt uppenbart.

I kölvattnet av #metoo sker nu en massa spännande och fullständigt oundgängliga saker. Företag, kommuner, landsting och alla möjliga organisationer ser över sina policys, både för att undvika nya trakasserier och övergrepp, men också för att bättre hantera när någon redan gått över gränsen och betett sig på ett oacceptabelt vis. Nödvändiga åtgärder för en bättre morgondag, och inte minst för ett mer hållbart arbetsliv. Men, på sina håll har ambitionerna stött på patrull.

Svenska Filminstitutet ville göra sitt för att främja ett hållbart arbetsliv och inspelningsmiljöer fria från trakasserier och övergrepp. Detta genom att införa en endagsutbildning i jämställdhet och normer, obligatorisk för att kunna erhålla produktionsstöd.

Märk väl att Svenska Filminstitutet inte genom utbildningen vare sig kan eller vill styra innehållet i filmen, utan enbart syftar till att främja bättre inspelningsmiljöer. Jag tycker att det här låter sunt, och i ärlighetens namn som någon form av lägstanivå sett till vad som framkommit kring villkoren i film- och teaterbranschen.

Det har emellertid talats om att det är läge att hissa ’röd flagg’, att man försöker styra via värderingar och så vidare. Det förekom en formulering kring normkreativitet som man också backat ifrån, men i övrigt hoppas jag innerligt att Svenska Filminstitutet vågar hålla i och hålla ut ifråga om sina så kallade ’green cards’ för att erhålla produktionsstöd. Gudarna ska veta att långt fler arbetsplatser skulle må bra av utbildningsinsatser för att få bukt med trakasserier och övergrepp.

Medan Sverige diskuterar om jämställdhetskrav är politisk styrning lagstiftar Island om lika lön för kvinnor och män. Böter för den arbetsplats som uppvisar olika lön för samma arbete, med övergångsregler för mindre arbetsplatser. Målet är att osakliga löneskillnader ska vara borta år 2020. Modigt, och väldigt spännande. Det ska bli otroligt intressant att följa hur det går och var man befinner sig år 2020. Kanske något för Sverige att ta efter?

Sverige är som bekant inte i mål ifråga om lika lön mellan kvinnor och män. Mitt eget fackförbund, ST, gör det smärtsamt tydligt, med sin pin ’enkronan’ där en skärva brutits ut som symboliserar den del av varje krona som kvinnor går miste om. För samma arbete som en man.

Jag hoppas verkligen att Sverige kan undvika att lagstifta om böter för ojämställd lön. Jag har den djupaste tilltro till arbetsmarknadens parter. Men, på vissa områden tryter tålamodet. Ifråga om arbetsplatser fria från trakasserier och övergrepp. Ifråga om lika lön för lika arbete. Frågor som varit aktuella så länge, men ännu inte fått sin lösning.

Kommer 2018 bli året då de får det? Nog hoppas jag, men vi lär få kämpa något år till.