Politik 2010 blev en ny skolutredning klar i min gamla hemkommun Västervik. Utredningen blev sedan ledstjärnan när den nya skolorganisationen sjösattes. Fördelen med utredningen i Västervik var att samtliga seriösa partier stod bakom den och dess följder. Det blev aldrig något större tuppfäktning och den nya organisationen var aldrig hotad av en eventuell ny majoritet. Som alla större förändringsprocesser fanns det motstånd på de orter där skolor lades ner, men utredningen var väl genomförd och gav därmed stöd för åtgärderna. 

I våras beslutade vår gotländska barn- och utbildningsnämnd, BUN, att det ska genomföra en större översyn av förskole- och skolorganisationen. Något som är klokt och bör genomföras med jämna mellanrum. Men för att översynen ska bli bra krävs också erfarna tjänstepersoner. När översynen är färdig kommer den med all säkerhet att innehålla en hel del mindre populära åtgärder i form av skolnedläggelser. Därför är det av högsta vikt att översynen innehåller fakta där orsakerna till åtgärderna framkommer på ett tydligt sätt. Det skulle även ge större chans till politisk enighet, vilket är viktigt. Politiska strider om skolnedläggelser blir ofta enormt infekterade. Skolan behöver även kontinuitet för att kunna utvecklas och fortsätta hålla hög en nivå.

När det blev offentligt att skoldirektör Anders Jolby skulle sluta sitt uppdrag blev jag orolig. Jolbys långa erfarenhet var betydelsefull inför den kommande översynen och en ny mindre erfaren skoldirektör skulle kunna bli en smärre katastrof. Men när det presenterades att Kalle Söderberg (är det någon som känner Karl-Erik Söderberg?) skulle ersätta Jolby och bli tillförordnad skolchef, blev jag lugnare. Kalle Söderberg har nämligen ett förflutet som skolchef i Västerviks kommun. Han var inte med när den utredning jag tidigare nämnt gjordes, men han var skolchef när själva omorganisationen gjordes. Den erfarenhet han har från det arbetet är nu otroligt värdefull för BUN och för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Men för att översynen ska kunna omsättas i en väl underbyggd omorganisation får det inte finnas några politiska pekpinnar i besluten. Översynen måste göras utan ideologiska skygglappar annars riskerar det att bli en politiserad inlaga med inbyggda politiska motsättningar. Nu uppfattar jag att det blev ett klokt beslut i BUN där samtliga ledamöter var med på tåget. Nu ser jag fram emot att få ta del av översynen när den väl blir klar.