LEDARE GOTLÄNNINGEN Det är sannerligen intressant att läsa om kommentarer och anklagelser om att politiker inte tar hänsyn till väljarna när de håller dörren stängd till Sverigedemokraterna.

”Man skiter i/spottar på 20 procent av väljarna” är ett återkommande påstående.

Sanningen ligger närmare att man tar ansvar för de 80 procent som tycker olika i olika frågor men som är starkt enade i grundläggande värderingar om alla människors lika rätt och värde. Väljare som kräver att partierna de röstat på står upp för demokratin, öppenheten, fria och obundna medier, och som inte backar när det handlar om att bekämpa diskriminering och splittring.

Det talas mycket om svenska värderingar och vad det innebär att ”vara svensk”.

Det här behöver man inte ens ha åsikter om, det är nedtecknat och klart formulerat i vår grundlag.

Regeringsformen, 2 §: ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (--) Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person”.

Det här har alla svenskar att följa, oavsett politiskt hemvist.

Annars kan man välja att bosätta sig i ett annat land. Ungern eller Ryssland till exempel.

Men det finns ett parti som demonstrativt reser sig upp och tågar ut ur Storkyrkan i protest när biskopen talar kring dessa självklara svenska grundvärderingar.

Som tar det som en kränkning.

När en partiledare kan stå i direktsänd tv och säga att vissa människor ”inte passar in i Sverige” och det blir diskussion kring att andra tar avstånd från detta, då ser vi exakt det som många i flera år talat om som ”normaliseringen” av SD.

Att övriga partier kan samarbeta beror oftast på att man i sakfrågor är överens. När SD tycker att även de kan få vara med eftersom de också delar inställningen i enskilda frågor missar man den springande punkten.

Nämligen vilket samhälle man på sikt vill jobba för. Ett samhälle där politiker bestämmer vilka medier som får höras. Ett samhälle där invandrare alltid ska leva med vissheten att de kan ”åka ut” när som helst.

Ett samhälle som vill införa angiveri och olika nivåer av medborgarskapet. Ett samhälle där politiker står bakom sajter som sprider hat och fördomar.

Det är av liknande skäl de flesta partier inte heller vill ha samarbete med Vänsterpartiet.

För Vänsterpartiet vill jobba för ett socialistiskt samhälle där den privata äganderätten ska fasas ut.

Om det bara hade handlat om att komma överens i sakfrågor hade inte SD behövt finnas. De finns för att de delar en grundläggande värdering om att alla människor inte är lika mycket värda. Det kan man kalla olika saker men det går inte att förklara bort, det är där deras kärna och överordnade mål är format.

För alla sakfrågor finns andra partier i Sveriges riksdag, vill man inte skriva under på alla människors lika rätt och värde finns bara ett.