Debatt Gotlands Folkblad För några år sedan deltog jag i ett projekt för att utreda varför vinsterna i många länder ökat snabbare än lönerna - att en växande del av det vi jobbar ihop går till ägarna av kapitalet och inte till löntagarna. En helt avgörande maktfråga och därför starkt laddad.

En orsak vi fann var att fackets försvagning och maktförskjutningen till de starka i samhället hade medfört att vanliga löntagare och pensionärer ekonomiskt förlorat. Vi studerade också hur ändrade regler för finansbolag påverkat samhället. Här fanns tyvärr ett helt blankt forskningsfält i Sverige men det fanns viktiga resultat från andra länder.

Den lössläppta finanssektorn hade orsakat för samhället ytterst dyrbara kriser med massarbetslöshet och förlorad välfärd som följd. Ägarna och ledningarna hade fått fribrev och i stället hade skattebetalarna fått ta smällen.

Sektorns chefer hade gett sig skyhöga ersättningar som smittat andra sektorer och ökat klyftorna i samhället. Hänsyn togs inte längre till effekter på anställda och övriga samhället utan enbart till allt mer kortsiktiga vinster för ägarna.

I dag har svenska forskare kommit ikapp och flera studier har studerat finanssektorn. Två ekonomer, Claes Belfrage och Mattias Kallifatides, kom nyligen med en lättläst men starkt oroande rapport på Katalys.

Där visas risker och omfördelningar som finanssektorn orsakat. Vinsterna ligger årligen på 100 miljarder -dubbelt så högt som inom övriga EU. Rimligt om inflationen varit 10 procent men nu helt extremt.

Normalt borde vinsten ligga kring 50 miljarder det vill säga i genomsnitt tvingas alla hushåll varje år betala 10 000 kronor för mycket till bankernas ägare i form av för låga räntor på sparande, för höga på lån och onödiga avgifter på fonder.

Och betänk att trots självgoda ledningar har två tredjedelar av vinsterna de senaste 20 åren berott på oss skattebetalares garantier. Nu har finanssektorn drivit fram en ohållbar bubbla på bostadsmarknaden, fått våra hushåll att bli Europas mest skuldsatta, lånat 4 000 miljarder utomlands till låg ränta, men genom korta lån som man sedan lånat ut här hemma till högre o mer bundna räntor.

Rapporten hävdar att en ny krasch kommer. Frågan för oss gäller var den tändande gnistan kommer. Från bostadsbubblan, utlandslånen, högre räntor eller att omvärlden tappar förtroendet för oss om vi till exempel tvingas ha en regering som den i Österrike med stöd av Putinvänliga partier?

Kanske ändå skönt för oss om Nordea med sina stora risker drar till Finland?