Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande, kommenterade i lördags min ledare om anläggningsstrategin och det numera frikopplade badhuset som fått förtur.

Att alla är överens om att behovet av nytt badhus är prioriterat tror jag, liksom Meit Fohlin, är känt.

Det jag inte förstått är att strategin endast är ett prioriteringsarbete. Jag trodde det handlade om en sammantagen strategi för framför allt var anläggningarna ska ligga. Med tanke på oenigheten kring placeringen av Ica Maxi arena, är det angeläget att hitta lösningar som blir bra.

Att nu i efterhand frångå beslutet att skapa ett idrottscentrum runt arenahallen vore att helt slarva bort tidigare beslur och strategier,

Men som sagt, handlar det bara om prioriteringar av vad som ska byggas först finns inga konstigheter. Då borde inte ens någon utredning eller strategi vara prioriterad.

Jag uppskattar dock sakliga svar i respektfull ton från Gotlands Folkblads sida. Den senaste tiden har vi annars via dess redaktör fått veta att det är att ”obstruera” att ha invändningar på Socialdemokraternas politik. Att tycka att man ska hålla fast vid fattade beslut är att ”förhala”. Och så i lördags det kanske mest magstarka: det största problemet med sjukvårdens eskalerande underskott är inte underskotten i sig utan att ”den borgerliga minoriteten (får) hacka och picka på hur verksamheten sköts”.

Självgodheten inom socialdemokratin har hos vissa sympatisörer inge ände.