REPLIK GOTLÄNNINGEN Svar till Eva Bofrides ledare från den 11/1.

Eva Bofride skriver att Landsbygdspartiet oberoende (LPo) är ett missnöjesparti. Ja tack, vi ser gärna en förändring i Sverige. (LPo) drivs av kärleken för landsbygden och driver frågan att det måste bli ett slut på urbaniseringsvågen där ”allt” ska flyttas till storstäderna eller kommunernas centralorter.

(C) verkar tro att ett Swexit skulle ta bort EU-stöden, som i dag är viktiga för gårdarnas ekonomi. 2017 har Sverige betalat 30 miljarder till EU och får tillbaka 11, varav bönderna får cirka 8,5. Utan EU är det fullt möjligt, att ge bönderna samma ersättningar som tidigare och ändå ha 19 miljarder över för ytterligare/eller annan fördelning. Argumentation om Sveriges exportberoende faller eftersom vårt exportunderskott till EU förra året var 222 miljarder. Nu, 2018, är Sveriges nettobidrag till EU är 72 miljoner kronor per dag. Vi bidrar bland annat till 48 000 (!) byråkraters lön och den månatliga flytten av EU-parlamentet till Strasbourg. (LPo) förespråkar ett nordiskt samarbete och att vi ställer svenska krav när vi importerar varor och tjänster.

Att flytta riksdagen till Östersund vore en symbolhandling för att visa att Sverige är större än Stockholm. En flytt till Östersund skulle innebära en nyttig expansion av regionen och en lika nyttig avkylning av Stockholmsområdet.

Vargfrågan finns med i riksprogrammet. Partiet startade i Värmland 2010 efter att Naturvårdsverket planterat ut varg där. Inte nog med nedläggning av service, åtgärden innebar förstörda jaktmöjligheter och allmän oro bland djurbönder. (LPo) kräver också ökad skyddsjakt på asiatisk mellanskarv och säl, vilka ställer till stora bekymmer i Östersjön.

Vi vill ge ett rimligt antal flyktingar skydd under den tid som hotbilden finns i deras hemländer. De som anpassat sig här, trivs och skaffat jobb bör naturligtvis få stanna. Men om hoten upphört och det blivit möjligt att återvända, så menar vi att de som inte lyckats med sin anpassning kan återvända och bygga upp sitt hemland.

Att flyktingarna bidrar till ökad befolkning i små kommuner stämmer men när staten drar in sitt bidrag till kommunerna kommer notan i form av höjd kommunalskatt. Det går inte bara att peka på de positiva effekterna, vi vill titta på helheten. När vi skapat ett samhälle med fler familjer på landsbygd med till exempel en gård som levebröd, då ökar våra möjligheter att placera flyktingar i familjehem. Då nås integration på riktigt, jämför med dagens förorter.

Svensk lag ger avhoppare rätt att sitta kvar som politiska vildar. Det råder avtalsfrihet och (LPo) har upprättat en civilrättslig handling, som reglerar hur vi agerar om någon går ur partiet. (LPo) har dessutom en bra uppförandekod som bygger på god moral. För oss är det inte viktigt att sitta kvar och lyfta arvode efter en eventuell brytning.

Eva, det må vara snurrigt för dig men för oss är det solklara praktiska lösningar.