LEDARE GOTLÄNNINGEN Regionstyrelsen beslutade i förra veckan att skicka vidare ett medborgarförslag för vidare hantering.

Det handlar om att inrätta en ”visselblåsarfunktion” som ska stärka skyddet för anställda inom Region Gotland som vill larma om missförhållanden och annat i den offentliga verksamheten.

Anställda har redan i dag skydd i grundlagen men det hjälper inte om man inte vågar berätta av olika skäl.

Möjligheten att larma anonymt är en bra och viktig förbättring.

”Vi har högt i tak” är ett nästan lika vanligt mantra som ”personalen är vår viktigaste resurs”. Men tyvärr är det ibland bara tomma ord. Den som öppet ifrågasätter de mest enkla saker kan få smaka på raffinerade metoder för att hen ska tystna.

I dessa miljöer blir det tyst och eftersom ingen säger något tolkar ledningen det som att allt är frid och fröjd.

Meddelarskyddet är avgörande för att anställda inom offentlig verksamhet ska kunna berätta om det som inte fungerar.

Inte alltid för att man är rädd för repressalier, utan för att det alltid är obehagligt att kritisera när man befinner sig i maktmässigt underläge. Om lagen är tydlig med att du är skyddad som uppgiftslämnare skapar det ett öppnare och mer demokratiskt samhälle.

Det vinner alla på.

Offentlighetsprincipen, meddelarfriheten, meddelarskyddet och källskyddet är avgörande inslag i vår öppna demokrati.

De får dock inte tas för givna. Kunskapen om hur dessa lagar fungerar och varför de finns måste upprätthållas och ständigt vara på agendan. Inte minst för alla anställda och förtroendevalda i kommuner och landsting, samt för alla ledamöter av Sveriges riksdag.

Öppenhet är normen, sekretess är undantaget.

Så långt är allt väl och den övergripande innebörden i våra lagar omfamnas av alla demokrater.

Men när lagarna praktiseras i verkligheten kan det svida, till och med göra riktigt ont.

Vi minns alla personen som spelade in landshövding Marianne Samuelsson när hon framhöll att viktiga företagare måste behandlas positivt i till exempel strandskyddsärenden.

Detta ledde till att Samuelsson fick gå men också till många kommentarer som ifrågasatte metoden för att avslöja landshövdingens inställning till lagen.

Ända upp i dåvarande kommunfullmäktige kunde uttalanden om ”odemokratiska metoder” höras från öns toppolitiker.

Att i hemlighet spela in en situation är naturligtvis något av det sista man gör att för att belysa en felaktighet eller annat missförhållande. Det ligger i allas intresse att dessa saker kommer på bordet innan det får såna konsekvenser.

Men man kan inte å ena sidan stå för meddelarfrihet och meddelarskydd och å den andra kalla dem odemokratiska.

Det ska bli intressant att se om den nya visselblåsarfunktionen blir genomförd och vad den leder till. Till medier kan man redan i dag tipsa och vara anonym med källskydd oavsett om du jobbar privat eller i offentlig verksamhet.

Om någon redaktion avslöjar din identitet när du begärt att få vara anonym riskerar ansvarig utgivare att ställas inför rätta för grundlagsbrott.