LEDARE GOTLÄNNINGEN Ursäkta den något självklara rubriken men ibland behöver det sägas.

Gotlänningarna röstade bort den rödgröna majoriteten men det verkar som att framför allt Socialdemokraterna har svårt att acceptera detta. Gång efter gång hävdar de att de inte ser röken av något nytt ledarskap och lika ofta kritiserar de samma ledarskap för att det inte är deras politik och deras ledarskap.

Det är som att besluten inte är riktigt legitima om Socialdemokraterna inte håller med.

Tydligast blev detta under gårdagens interpellationsdebatt i regionfullmäktige där två interpellationer gällande sjukvårdsdirektörstjänsten diskuterades.

Lennart Peterssons (S) interpellation innehöll en fråga om den förra sjukvårdsdirektörens ”avskedande”. Lennart Petersson har varit chef för Arbetsförmedlingen och Socialdemokraterna står fackföreningsrörelsen nära. Då borde man ha baskunskaperna i olika ords betydelse och hur man handskas med dem.

Avskedad blir man om man brutit mot vad som är sagt i ett anställningsavtal eller på annat sätt uppträtt så anmärkningsvärt att man får gå på dagen. Då gäller inga fallskärmar eller uppsägningstid. Orsaken ska däremot vara saklig och väl dokumenterad.

Det är inte unikt att avsluta ett chefsförordnande i förtid. Man kommer överens om ett sådant beslut och vad det kostar arbetsgivaren.

Det är ju i mångt och mycket därför chefer har så höga löner. De saknar anställningstrygghet och kan få sluta på dagen om det kommer en ny ledning med nya intentioner.

Socialdemokraterna på ön har ju inte världens bästa egna cv när det handlar om att säga upp chefer så kanske en lite lägre profil hade varit att föredra.

Den andra interpellationen var skriven av Filip Reinhag (S), en ung politiker med en retorisk stil som är mer vanlig hos äldre generationer. Klappande andra, långt mer erfarna, på huvudet som att de inte riktigt begriper och att det är därför de inte tycker som han gör.

I går var det Mats-Ola Rödén (L) som var föremål för Filip Reinhags uppläxning och det var skönt att konstatera att Mats-Ola inte nappade på betet utan svarade sakligt på hur han medverkat i rekryteringen av ny sjukvårdsdirektör.

Socialdemokraterna Gotland har sitt årsmöte på lördag och kommer, liksom Centerpartiet gjorde i lördags, att byta ordförande. Conny Kristensen Gahnström avgår och ersätts av Ulla Pettersson om valberedningens förslag vinner gehör.

I verksamhetsberättelsen skriver oppositionsrådet Meit Fohlin så här angående valresultatet: ”Med Sverigedemokraterna som vågmästare blir våra möjligheter till inflytande ändå stora om vi spelar våra kort rätt”.

Man blir ju onekligen nyfiken på den strategin.

När Centerpartiet samlades till stämma i lördags valdes Joakim Samuelsson till ny distriktsordförande. Det är klokt att inte samla makten på ett fåtal personer och Eva Nypelius som avgick har haft nog med arbetsuppgifter ett bra tag nu. Men när hon nu återgått som regionstyrelsens ordförande var det nödvändigt med ett skifte på ordförandeposten.

Joakim Samuelsson är relativt ny i partiet, jobbar som läkare på Visby lasarett och bor i Träkumla.

14 motioner behandlades på stämman och ett uttalande gjordes om behovet av ö-faktor i sjukvården samt att regeringen fullföljer löftet om den tredje elkabeln.