GOTLÄNNINGEN LIBERAL KOMMENTAR Regeringen öppnar för att avskaffa sommartiden. Detta efter att Finland börjat driva frågan i EU. “Jag skulle inte ha något emot att göra detta om det finns ett starkt stöd i Sverige eller i Sveriges riksdag”, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth till Sveriges Radio (1/2).

Sommartiden infördes första gången 1916, men avskaffades efter stora protester. 1980 återinfördes den, och sedan 1996 ställer alla EU-länder om tiden två gånger om året. Det har varit ett argument för fortsatt omställning, eftersom olika tidsstandarder inom samma tidszon ställer till problem.

Även själva omställningen ställer dock till problem, visar forskningen. Veckorna efter övergången till sommartid ökar hjärtinfarkterna, och cirka 30 svenskar dör varje år som en direkt effekt. En amerikansk studie kunde visa på att olyckorna för gruvarbetare ökade på grund av sömnbrist. Det finns också tecken på att antalet trafikolyckor ökar i samband med omställningen.

Några märkbara fördelar finns inte heller. Sammanställningar som forskare vid Chalmers Tekniska Högskolor gjort för Dagens Nyheter visade på en svag minskning av energiförbrukningen. Men motsatt resultat fanns i andra studier.

Opinionen pekar också på ett starkt stöd för avskaffad tidsomställning. En undersökning från opinionsföretaget Yougov visade att 54 procent av svenskarna förespråkar ständig vinter- eller sommartid. En rad riksdagsledamöter har också i många år drivit frågan, men trots goda argument och stöd från forskningen har riksdagen slagit dövörat till.

Det kan ändras snabbt om frågan aktualiseras i fler EU-länder. På torsdag diskuteras det i Europaparlamentet, och förutom Finland har såväl Polen som Litauen öppnat för förändring.

Det kommer även fortsatt att finnas olika uppfattningar om vilken “tid” som ska bli permanent, vintertiden som setts som normaltid, eller sommartiden med en timme extra ljus på kvällen. Det tycks dock vara mer en fråga om personliga preferenser. När tiden är permanent går det också att anpassa sig.

Det är omställningen två gånger om året som är ett otyg och måste avskaffas. Det kostar samhället mycket pengar, och ytterst till och med människoliv.