Ledare Gotlands Allehanda Det var inte ett av regionfullmäktiges digrare möten i går. Föredragningslistan var ovanligt kort. När ledamöterna anar att mötet kan bli kort så leder det ibland till att lusten att debattera faktiskt ökar. Det finns liksom utrymme för att ta ut svängarna lite. Men det verkade faktiskt som om många av ledamöterna gärna skulle inleda hemresan lite tidigare än vanligt. Kanske bidrog snöandet till den inställningen. I Uppland körde statsministerns bil av vägen.

Vid ett tillfälle var det fullmäktiges ordförande Bo Björkman (S) som såg till att förkorta en debatt som såg ut att försvinna i tangentens riktning. Det var när fullmäktige skulle debattera en motion om Regionens arbete mot rasism och våldsbejakande extremism. Det är en viktig fråga i en Region som nyligen hotats av nazister som vill vara en del av Almedalsveckan. Politiskt är den svenska nazismen en marginaliserad sekt, men den är ett hot just eftersom den i praktisk handling visat att den är beredd att bruka både hot och våld.

Enigheten i talarstolen var rörande. Stämningen ändrades dock medan den politiske vilden på SD-mandat Hannes Müller stod i talarstolen. Han började med att tacka för en motion i ett angeläget ämne. Men sedan var han ofin nog att påminna om Almedalen 2014 då många på Gotland både stödde och medverkade vid den aktion som saboterade Sverigedemokraternas möte och Jimmie Åkessons tal med vrål, plakat och glåpord. En del av dessa, sade Hannes Müller, finns i den här salen.

Som ni kan förstå sjönk stämningen. Representanter för två utpekade partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, skyndade sig att avfärda Müller. Och hans andra besök i talarstolen blev kort, när mötets ordförande ansåg att han avvek från ämnet. Det vill säga den motion som skulle behandlas.

Det hade Bo Björkman givetvis rätt i. Och när Hannes Müller liknade mötessabotage vid politiskt våld så är det ju inte korrekt. Våld är våld. Burop och talkörer är inte våld. Däremot är sabotage naturligtvis en provokation och en typ av konfrontation som snabbt kan leda till våld.

Även om ingen grep tillfället i offentligheten i går så hoppas jag ändå att somliga privat prövar sitt eget samvete och frågar sig om de verkligen bidrog till en bättre och tryggare värld genom att försöka störa ut ett riksdagsparti. Det är ytterkanterna och inte demokratin som tjänas av ett hotfullt och överspänt debattklimat.

För dem som är uppfyllda av sin egen förträffliga godhet kan det vara extra nyttigt att ställa kritiska frågor till sig själva. Vilket är viktigt i en församling som vill bekämpa ertremism.