LEDARE GOTLÄNNINGEN Det är i småföretagen som jobben skapas. Det är ett faktum som borde stämma till eftertanke. Och det gäller särskilt Gotland där småföretagen sticker ut som jobbskapare jämfört med de få stora företag som finns här på ön.

I går presenterades Småföretagarbarometern av Företagarna och Swedbank.

I denna konstateras för Gotlands del att det senaste året har 32 procent av småföretagen tvingats tacka nej till order, vilket är en lägre andel jämfört med fjolårets mätning då motsvarande andel var 43 procent.

På Gotland vill 9 av 10 företag växa. Tidigare har det varit en sanning att gotländska företag inte vill växa, att de är nöjda med nivån på sitt företagande även om de skulle kunna utöka.

I fjolårets undersökning svarade 18 procent att de inte vill växa, detta var högt över riksgenomsnittet och placerade Gotland i toppen bland Sveriges län. I årets mätning har andelen som uppger att de inte vill växa sjunkit till 11 procent, vilket är lägre än riksgenomsnittet.

Hinder för tillväxt är framför allt brist på kompetent arbetskraft vilket delvis kan förklaras med bristen på bostäder.

Och att löneläget på Gotland generellt ligger lågt. Här finns inte heller jättemånga möjligheter till karriär och att helt byta spår i yrkeslivet är svårt.

Thomas Byström, regionchef Företagarna Gotland, säger i en kommentar i rapporten: ”Det som också fortfarande oroar och som vi också ofta möter i våra möten med medlemmar är rädslan för oförutsedda krav och ökade tillstånd och tillsyn. Detta är något som verkligen bör tas på allvar”.

Något det är väldigt lätt att instämma i. Potentialen är enorm om bara hälften av alla som vill växa också kunde göra det.

”Fler skulle våga förverkliga sina affärsidéer om balansen mellan risk och avkastning förbättrades” står det vidare i rapporten och trots att det är en självklarhet är det väldigt långt ifrån i tänket för många politiker som istället ser det som ett enormt problem att svenska företag gör för stora vinster.

Det blir helt absurt när de allra flesta företagare lever i en verklighet där åtta timmars arbetsdag, fyra veckors semester och avtalsenlig lön (för egen del) är illusioner.

Inte heller kan man börja om från noll vid nyår och lämna miljonunderskott till nån annan att ta hand om.

Mindre regelkrångel, långsiktiga förutsättningar och sänkta trösklar för att anställa är några av de lösningar som Småföretagarbarometern föreslår. Även här kan de flesta nicka och hålla med.

Det behövs också större frihet och bra villkor för företagen att själva stå för utbildningen när utbildad arbetskraft saknas.

För att locka arbetskraft till Gotland behövs mer prat om slutlöner än om ingångslöner. För om det finns möjligheter till löneutveckling spelar det mindre roll vilken lön du kommer in på.

Incitamenten saknas om löneutvecklingen stannar efter några år och det inte är så stor skillnad mellan den som jobbat ett år och den som jobbat tio.

Det finns partier som i olika varianter har precis de förslag som småföretagen efterlyser. Inget av dessa partier har dock makten att förändra något som det ser ut i dag.

Det kan dock ändras den 9 september.