GOTLÄNNINGEN LIBERAL KOMMENTAR Tycker regeringen att vårdköerna är för korta? Att svenskarna blir friska för snabbt?

Frågorna kan tyckas retoriska men förtjänar ett svar. Nästa vecka (15/5) ska riksdagen nämligen behandla ett förslag om slopad skattefrihet för sjukvårdsförsäkringar som företag tecknar för sina anställda.

Det väntas leda till att en mängd av dessa försäkringar sägs upp, och att de hundratusentals anställda som påverkas istället får ställa sig i de offentliga vårdköerna när de blir sjuka.

Kritiken har varit hård, inte minst eftersom anledningarna till reformen är så oklara. Att betrakta försäkringarna som förmåner för de anställda är märkligt eftersom företagen tecknar dem i egenintresse – de vill att sjukfrånvaron ska minska.

Förslaget ger inte heller några stora intäkter till statskassan. En miljard kronor är den optimistiska beräkningen från finansdepartementet.

Flera bedömare, däribland Svenskt Näringsliv, pekar på att reformen snarare riskerar att kosta staten pengar, eftersom den offentliga vården inte kommer att avlastas i samma utsträckning, och eftersom sjukfrånvaron kan komma att öka.

Men det märkligaste i affären är kanske trots allt att förslaget ser ut att gå igenom trots att det har en riksdagsmajoritet mot sig.

Detta eftersom Allianspartierna – som sa nej när regeringen presenterade förslaget i vårbudgeten för 2017 – aviserat att de tänker lägga ner sina röster.

Per Åsling (C), ordförande i skatteutskottet, hänvisar till budgetregelverket.

Alliansen vill helt enkelt inte bryta ut enskilda delar ur budgeten, så som Socialdemokraterna gjorde i frågan om en sänkning av den statlig inkomstskatten när Alliansen hade regeringsmakten 2013.

Men det argumentet håller inte. I en artikel i Svenska Dagbladet (8/5) frågar Janerik Larsson om regeringens förslag skyddas av budgetregelverket. "Nej inte alls", säger Mikael Åsell, kanslichef i riksdagens finansutskott. Detta eftersom regeringen tagit för lång tid på sig: två budgetar har kommit och gått sedan förslaget lades fram.

Om Allianspartierna någonsin hade några argument mot att stoppa propositionen finns de i alla fall inte kvar nu. Det finns en majoritet mot regeringens usla förslag – använd den.