Gotlands Allehanda Förtroendet för SVT och Sveriges Radio är starkt vikande bland borgerliga sympatisörer. Ännu lägre är förtroendet bland dem som röstar på SD. Och det är ju inte svårt att förstå varför, om man bara erinrar sig hur SVT valde att gå ut och ta avstånd från SD:s partiledare Jimmie Åkesson efter ett inlägg i valrörelsens slutdebatt i SVT två dagar före valet.

Man skulle kunna tro att de tvångsfinansierade public service-kanalerna oroade sig över att väljare som inte röstar vänster upplever att kanalerna har politisk slagsida. Men det är bara full förnekelse som gäller, vilket naturligtvis bara ytterligare undergräver förtroendet. Senast var det ordföranden i SVT:s journalistklubb Hanna Nyberg som i ett inlägg på SVT Opinion viftar undan iakttagelser från bland annat Janne Josefsson om hur personalens privata sympatier påverkar arbetsplatsen. Bland annat med hjälp av det slitna påståendet:

"En professionell journalist skiljer mellan sina privata åsikter och sitt arbete."

Det är sant. Men det är också sant att det är väldigt svårt att inte alls låta detta påverka ämnesval och vinklingar. Det är också sant att inte alla har lika höga ambitioner i detta avseende. Och det är osannolikt att hon med detta naiva påstående kan övertyga dem som upplever en politisk slagsida om att de har fel.