GOTLÄNNINGEN LIBERAL KOMMENTAR Våra makthavare har kommit på något som de tycker är en jättebra idé. Från 1 februari 2018 blir det förbjudet att köra bil med mobiltelefon i handen.

Enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ska man ha ”båda händerna på ratten” (Aftonbladet 30/11).

Det låter rimligt. Men det borde ju samtidigt innebära att man inte heller får växla, äta, dricka kaffe, fippla med radion, klia sig på näsan eller göra annat i bilen?

Eller är det själva samtalandet som är problemet? I så fall borde det även bli förbjudet att prata med eventuella passagerare eftersom det i lika hög grad, eller till och med mer, påverkar koncentrationen. För att inte tala om skrikiga ungar i baksätet. Det om något borde lagstiftas mot om det är tryggare trafik man är ute efter.

Och hur är det med GPS:s? Att ha en fast monterad sådan som man tittar på och grejar med kommer alltså även fortsättningsvis att vara tillåtet? Men inte att använda telefonen som GPS?

Vi har redan i dag en lag mot vårdslöshet i trafik. Det är dessutom sedan 2013 förbjudet att hantera mobilen så att det ”menligt inverkar på körningen”. Utmärkta bestämmelser som täcker in allt som är nödvändigt.

Varför inte se till att dessa lagar efterföljs och att människor som – oavsett anledning – gör konstiga oväntade manövrar, tvära inbromsningar, otillåtna filbyten, struntar i att använda blinkers eller på annat sätt missköter sig i trafiken, får ta konsekvenserna av sitt livsfarliga slarv och sin okunskap?

Det om något vore önskvärt. I stället lägger den rödgröna regeringen nu alltså tid och resurser på en lagstiftning som gör det olagligt att ringa till förskolan och tala om att du är försenad när du sitter fast i en stillastående bilkö. I alla fall om du glömt handsfreen hemma.

När VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut, för några år sedan fick i uppdrag alliansregeringen att titta närmare på frågan om mobilförbud i bil kunde man konstatera att det inte finns någon forskning eller erfarenheter från de länder som infört en sådan lag, som visar på en långsiktig ökning av trafiksäkerheten.

VTI menade därför att det vore betydligt bättre att fokusera på information, utbildning och på en teknikneutral lagstiftning som angriper det vårdslösa beteendet och beaktar alla distraherande faktorer, än på förbud mot handhållen mobil.

Även Trafikverket har tidigare kritiserat idén om ett mobilförbud eftersom de anser att detta inte löser några verkliga problem. Det är till exempel farligare att knappa in koordinater i GPS:sen än att prata i telefon. Handhållen eller ej. Den största kopplingen finns mellan olyckor och förare som släpper blicken från vägen.

Lagar av det här slaget, som för det första är helt onödiga eftersom det redan är förbjudet att köra oaktsamt, och för det andra baseras på hittepå eftersom ingen kunnat visa på positiva effekter av liknande lagstiftning, är inget annat än nonsens. Självklart är det viktigt att öka trafiksäkerheten. Men det gör man inte genom vevande rakt ut i luften.