Ledare Gotlands Folkblad P4 Gotland sände förra tisdagen sitt eftermiddagsprogram direkt från Hemse och Högbyskolan. Där intervjuades elever, lärare och skolledare utifrån den senaste tidens turbulens med bland annat negativa rubriker i media. En del av kritiken har gällt att det skulle finnas någon form av ”antiplugg”-mentalitet på just Högbyskolan och att den skulle ligga bakom en del av problemen. Några av eleverna som intervjuades tyckte inte att det var speciellt roligt att plugga, och de hade dessutom sin yrkesbana som lantbrukare utstakad, men att det skulle bevisa en generell mentalitet känns långsökt. Men för deras skull får man hoppas att de har tillräckligt bra betyg för att komma in på Wisbygymnasiets Naturbruksprogram* som de tänkt sig.

Men vad skulle hända med dem om intagningspoängen är för höga? Tänk att ha hela livet utstakat med övertagande av familjegården och sen faller allt på att man inte pluggar tillräckligt hårt. Eller de som inte alls vet vilken väg de tänker ta i livet och inte hittar inspirationen för att ge skolan den chans de borde ge den.

Lärare har ett mycket stort ansvar att ge eleverna den viktiga ingrediensen inspiration, men hur ska de lyckas med det? Vilka förutsättningar får de? Finns det tillräckligt med resurser så lärarna kan lägga den tid de behöver på att inspirera varje enskild elev? Vilken hjälp får och tar lärarna, yrkesvägledare och skolledningen av samhället utanför skolans staket?

Artikelbild

| Regionen är en föregångar i personalvård.

Min erfarenhet från mitt tidigare yrkesliv är att skolan har dålig koll på hur näringslivet ser ut. Många av de industrier jag hade kontakt med och som gärna såg att skolbarnen skulle ha just industrin som en tänkbar framtida arbetsgivare var besvikna över den okunskap som lärare och studievägledare hade om industrijobb. Hur ska skolans personal då kunna inspirera barnen till att satsa på skolan när de tror att det inte behövs någon större kunskap för att jobba inom industrin? Eller för den delen andra branscher de inte har koll på.

Jag skulle vilja se ett betydligt närmare samarbete mellan skola och näringsliv. Jag skulle också vilja se att barn redan tidigt i skolåldern får en insyn i vilken utbildning de behöver för att kunna få de jobb de vill ha framöver. Oavsett vilket jobb det är.

Varför inte ge de föräldrar som vill en chans att berätta om sina jobb och vad som krävs för att jobba med det de gör. För om eleverna redan i tidig skolålder inser vad som krävs för att få ett arbete man vill ha finns också möjligheten att de tar sina studier på allvar.

Men även föräldrarna har en viktig roll i sina barns studieintresse. Därför borde även föräldrarna informeras om hur viktig utbildning är för deras barn oavsett om de ska ta över familjegården eller inte.

Varför inte åka på studiebesök tillsammans till de mest utvecklade jordbruksenheterna som finns här på ön för att visa på hur tekniskt avancerat arbetet på en gård kan vara och kommer att bli framöver. Då tror jag att det finns större chans att inspirationen infinner sig hos barnen och att föräldrarna får en förståelse för hur viktig utbildning är i dag och framöver.

Det är inte bara i skolan som det behövs inspiration. I måndags hölls inspirationsdagarna på Wisby Strand. Även här var P4 Gotland på plats och det jag reagerade på var hur svårt reportern hade att hitta någon att intervjua som inte jobbade på Region Gotland. Min snabbanalys blir att regionen satsar mycket på sin personal. Genom det avtal om verksamhetspott som fackförbundet Kommunal och regionen har ihop kan medarbetare få möjlighet till utbildning eller liknande och flera av dem som intervjuades nämnde just detta. Här är regionen en föregångare som arbetsgivare. Hur många arbetsplatser är det som har något liknande?

Visst regionen är öns största arbetsgivare och därmed är det inte så konstigt att de har många medarbetare på just inspirationsdagen. Men hur många andra var där? Hur många andra hade ens möjligheten att vara där? Inspiration är viktigt och jag tycker att regionen ska har en eloge för att de låter sin personal delta för att få arbetsglädje och för att sen kunna dela med sig av inspirationen till sina arbetskamrater.

Erik Fransson

*Artikeln är rättad