Ledare Gotlands Allehanda Debattartikeln i Svenska Dagbladet är en svidande vidräkning för det svenska skolexperimentet som slagit så fel och gjort att svenska elever sladdar i internationella kunskapsjämförelser trots att vi satsar så stora resurser på skolan. Skribenterna – som inkluderar bland annat högstadieläraren och skoldebattören Isak Skogstad, professor i integrativ medicin Martin Ingvar och professor i spanska Inger Enkvist (som ofta krönikerat på denna sida) – beskriver hur den svenska skolans arbetsmetoder strider mot forskningsrön om hur god utbildning bör bedrivas:

"Många studier har samtidigt pekat på sambandet mellan eget arbete och sämre studieresultat. Tack vare psykologisk forskning kan vi förklara varför. När elever i ett tidigt skede förväntas ta ett stort ansvar för sin inlärning riskerar deras arbetsminne att överbelastas, vilket hämmar såväl inlärning som motivation. Det går att undvika genom att läraren tydligt strukturerar det som ska läras ut och förmedlar det i en takt som eleverna kan hantera."

Det är elever från hem med utan tradition av studier som får svårast i en skola som den svenska. Deras svårigheter ger tydligt utslag i kunskapsmätningarna.

"Därtill har elevernas familjebakgrund fått ökad betydelse och skillnaden i resultat mellan elever utifrån migrationsbakgrund är större i Sverige än i OECD."

Det kommer inte att bli lätt att vända utvecklingen. En förändring kommer att kräva en monumental kraftansträngning och det kommer att ta många år innan förändringen får fullt genomslag. Men vi vet vad som behöver göras. Vilket till att börja med handlar om att sätta stopp för den skadliga inverkan som Skolverkets tjänstemän haft på läroplan och skola. Ett verk som genomsyras av en kunskapssyn som tillåter det att hävda ståndpunkter som att "kunskap inte går att förmedla eller överföra från en individ till en annan, från den som undervisar till den som lär". Tankar som varit ledande i att skapa en skola där eleverna i hög grad förväntas bedriva sin egen utbildning.

Förändringen blir svår och långsam. Men ändå är det bråttom. För som Isak Skogstad med flera konstaterar:

"Ju längre vi väntar, desto fler unga kommer att växa upp i Sverige utan kunskaper som krävs för att bli kunniga och autonoma individer som kan klara sig väl och delta i samhället."