Ledare Gotlands Folkblad Hans Rosling upptäckte att vi generellt har dåliga kunskaper om hur världen ser ut i dag. Vi tror att världen ser betydligt sämre ut än den faktiskt gör. Rosling tog tag i detta och skapade Gapminder som på ett enkelt och pedagogiskt sätt visade på hur utvecklingen gått framåt.

Hans Rosling förklarar att en stor anledning till att vi inte uppmärksammar den positiva utvecklingen är att den går relativt långsamt. Medias rapportering inriktar sig på saker som händer nu och de få tillfällen som statistik över förbättringar tas fram, vanligen årsvis, drunknar den i bruset av alla dagliga olyckor.

Nu är det inte bara världens utveckling som vi har dåliga kunskaper om, utan också hur utvecklingen i Sverige ser ut. Under Almedalsveckan fick gotlänningen Staffan Landin möjlighet att kommentera en undersökning från Inizio där man ställt frågor om hur olika saker utvecklats i Sverige. Det var frågor om antalet beviljade asyler, om statskulden och arbetslösheten ökat eller minskat och andra frågor med tydlig faktabakgrund.

Generellt var svaren som väntat och gick i linje med det som Rosling upptäckt, det vill säga att vi tror att det är mycket värre än det är. När man jämförde svaren mellan olika grupper så fanns det inga stora skillnader utom när det gäller partisympatier.

Jämförde man svar mellan könen så såg de ungefär lika ut. Jämförde man åldersgrupper så var svaren också liknande mellan de olika åldrarna, men när man jämförde partisympatier så fanns det markanta skillnader. De som sympatiserar med regeringspartierna hade något bättre verklighetsuppfattning än de som sympatiserar med de borgerliga partierna, men skillnaderna var inte anmärkningsvärda. Men när man sen jämförde deras svar med de som sympatiserar med Sverigedemokraterna var skillnaderna extremt höga. Undersökningen visar med all tydlighet att de tillfrågade som sympatiserar med SD har en mycket skev verklighetsuppfattning. De tror att utvecklingen i landet är så pass mycket sämre än vad den är. Då är det inte heller så konstigt att de tror på den retorik som SD använder sig av, nämligen att det går åt pipan för Sverige.

Av den anledningen blir jag inte särskilt förvånad när Sverigedemokraternas tredje namn på fullmäktigelistan tror ”att Socialdemokraterna i princip var upphovsmän till förintelsen”. Ett uttalande som är så verklighetsfrånvänt att man tar sig för pannan.

Problemet är till stor del det extrema medieflödet och de bubblor som sociala medier skapar till oss. Bubblor där vi matas på med det vi är intresserade av och det som skapar mest reaktioner från oss. Bubblor som skapar större och större kunskapsklyftor vilket undersökningen visar.

Sympatiserar man med regeringspartierna och har visat det genom sitt användande av exempelvis Facebook så får man också partivänlig information dagligen. Samma sak sker med både borgerliga sympatisörer och med SD sympatisörer.

Om man då som SD går ut med att etablerad media inte är att lita på men att deras alternativa kanaler är det så får man detta enorma glapp. Något som i sig inte är någon överraskning. Däremot känns det inte bra att en så pass stor del av väljarkåren går till valurnorna med en falsk bild av verkligheten.