Den digitala revolutionen har definitivt nått vården. Det handlar inte om digitala journaler längre utan om att hela vårdmottagandet har flyttat över till den digitala sfären. Flera tjänster gör det nu möjligt att komma i kontakt med vårdpersonal i mobilen eller surfplattan över internet.

Visst har det sedan länge gått att ringa vårdcentralen och försöka få kontakt den vägen. Men det är en process som kännetecknas av långa vänteköer, möjligen ett automatiserat röstsystem och varför inte runda av det med beskedet att det inte finns några platser kvar, vänligen ring igen i morgon.

Det är kanske inte att undra på att patienter har hoppat på den digitala vårdtrenden. Där bemöts man ofta snabbt och man får den hjälp man vill ha.

Det finns dessvärre tecken på att allt inte står rätt till i flera företag som erbjuder dessa tjänster. Det är lätt att hitta patienter som har använt dessa tjänster som är beredda att tala om hur bra de är. Berättelser om hur man snabbt och bekvämt fått penicillin utskrivet för halsfluss efter att ha skickat bilder i en app. Patientnöjdheten är väldigt hög. Problemet är att det inte är samma sak som att vården håller hög kvalitet.

Överanvändning av antibiotika är ett existentiellt problem för mänskligheten. Mängden resistenta bakterier ökar och vi riskerar en framtid där enkla infektioner åter har blivit dödliga. Redan nu dör 700 000 människor varje år på grund av multiresistenta bakteriestammar. Detta måste tas på största allvar. Antibiotika är heller ingen hjälp för den som inte behöver den.

Stramas, samverkan mot antibiotikaresistens, riktlinjer säger tydligt att det inte räcker med bild för att diagnosticera halsfluss. Det behövs en klinisk undersökning. Andra patienter berättar att de har uppmanats att känna efter svullnad på halsen – det är knappast att jämställa med en klinisk undersökning. Utöver att sakna expertisen att alls göra bedömningen har den som redan tror sig vara sjuk en högre sannolikhet att känna den där svullnaden. Det är oseriös vård och den som råkar ut för den bör anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg. Därtill kan den digitala vården bli väldigt dyr.

Tjänsten Kry har skrivit avtal med Jönköpings län. Kry får cirka 400 kronor per besökande Jönköpingsbo. Fullt rimligt. Problemet är att avtalet möjliggör för vem som helst att använda tjänsten eftersom vi har rätt att välja öppenvård i vilket landsting som helst. Ett utmärkt system men det är inte anpassat för denna verksamhet. Region Jönköping fakturerar nämligen hemlandstinget för ett vanligt läkarbesök, i spannet 1200 till 2000 kronor, vilket sedan skickas vidare till Kry. Genast har receptförnyelsen blivit väldigt dyr och riskerar att tränga undan faktiska läkarbesök.

Den digitala vården måste vara patientsäker och evidensbaserad, precis som all annan vård.