Gotlands Allehanda Ämbetsmannaansvaret behöver i återupprättas. I en granskning i DN (8-10/1) av det statliga affärsverket Svenska kraftnät har det framkommit ett flertal missförhållanden. Generaldirektören för Svenska kraftnät Ulla Sandborgh ska i sin tidigare tjänst som myndighetens marknadsdirektör ha anlitat en konsult med vilken hon har en nära relation. Uppdraget var i miljonklass. Bland annat finns bilder på sociala medier från när de, bara några dagar efter anlitandet, åkt på semester till Rio de Janeiro tillsammans. Ytterligare ett liknande fall finns då en annan direktör inom myndigheten ska ha anlitat en tidigare samarbetspartner för myndighetens räkning.

Detta är dock inte det enda som framkommit i granskningen. Det visar sig också att Sanborgh, under sin tid som generaldirektör, medvetet har förhalat information om kommande elprishöjningar för att inte irritera miljö- och energidepartementet. Vanligtvis brukar Svenska kraftnät informera om stamnätstarifferna i slutet av augusti. Men i mejlkonversationer framgår att Sandbergh beordrat personal att 2018 inte gå ut med uppgifterna förrän efter riksdagsvalet i september. Det är inte orimligt att, som en av DN:s källor gör, sätta det i samband med regeringens valfråga att elnätspriserna skulle sjunka.

Med andra ord: Sandborgh har låtit politisk hänsyn påverka myndighetens arbete inför ett riksdagsval. Det är ett beteende som inte bara är olämpligt utan fullkomligt skandalöst. Med tanke på elfrågans laddning och problemen i elnätet är det svårt att undgå att fråga sig om prishöjningarna kunnat påverka den jämna valutgången, om de kommit upp till debatt före valet.