Debatt Gotlands Folkblad Under allt för lång tid har statliga myndigheter och offentlig service centraliserats till våra större städer i allmänhet, och Stockholm i synnerhet. Det hade naturligtvis gått att försvara om det funnits en välgrundad anledning till detta – men en sådan saknas.

Det verkar snarare röra sig om en slentrianartad lathet, en ovilja att utforska Sverige utanför Stockholms tullar, en omedvetenhet om den kompetens och styrka som finns runt om i hela Sverige.

Inget politiskt parti är oskyldigt till detta, det bör vi alla vara ärliga med. Men ansvaret är vårt gemensamma för att rätta till det.

Som ett led i arbetet med att hela Sverige ska hålla ihop har den socialdemokratiskt ledda regeringen flyttat ut drygt 2 000 jobb från Stockholms innerstad till alla landsändar. Digitaliseringsmyndigheten kommer att lokaliseras till Sundsvall, Jämställdhetsmyndigheten i Angered, Tullverket till Malmö, och Sida till Botkyrka. Hundratals arbetstillfällen kommer att flyttas när delar av myndigheter lokaliseras till annan ort. Gotland, exempelvis, kommer att välkomna ett dussintal nya medarbetare till Universitets- och Högskolerådet.

Det finns ett antal anledningar till varför detta är viktigt.

En anledning handlar om att statens närvaro i hela landet skapar möjligheter för utveckling. Låt oss återigen se på Gotland som ett exempel och föredöme.

Genom växande, kunskapsintensiva och dynamiska arbetsplatser som Svenska Spel, Riksantikvarieämbetet, Skatteverket och Försäkringskassan skapas dels möjligheter att attrahera kompetens till ön, dels kan stora arbetsplatser som dessa fungera som draglok i utvecklingen.

Se exempelvis på de lyckosamma samarbeten som Campus Gotland utvecklat med olika myndighetsaktörer på Gotland – de höjer kvaliteten på utbildningarna och på myndigheternas arbete.

En annan anledning, och kanske den allra mest grundläggande, är att det handlar om statens legitimitet. När statlig service lämnar landsbygden och när myndigheter tränger ihop sig på Gärdet är det många som förlorar tillit och förtroende till staten.

När staten abdikerar från ansvaret att se till hela landets utveckling utmanas samhällskontraktet. Därför är det så viktigt att den här regeringen nu tagit flera steg för att bryta Stockholmsfixeringen i svensk förvaltningspolitik.

Utflyttningen av statliga myndigheter är en del, men inrättandet av gemensamma servicekontor är nästan ännu viktigare. I dessa samlas myndigheter med många medborgarkontakter i gemensamma serviceinrättningar med gemensam personal.

I nuläget är det Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan som på många håll i landet gör gemensam sak.

Det här arbetet har regeringen förstärkt, både i uppdrag och med ekonomiska resurser. Fler statliga servicekontor ska inrättas.