GOTLÄNNINGEN LIBERAL KOMMENTAR Malmö har under de senaste veckorna skakats av tre grova överfallsvåldtäkter. Senast blev en 17-årig flicka utsatt för en gruppvåldtäkt med tortyrliknande inslag.

Övergreppen har väckt starka reaktioner i sociala medier. Så har även det uppmärksammade fallet i Fittja söder om Stockholm, där ett antal män tidigare stod åtalade för en grov våldtäkt mot en kvinna i 30-årsåldern. Under tisdagen (19/12) kom domen: männen frias på alla punkter. Polisutredningen verkar ha varit ett hafsverk av domen att döma.

I Brås nationella trygghetsundersökning har andelen som säger sig blivit utsatt för sexualbrott ökat. Bägge könen drabbas av sexualbrott, men kvinnor är föga förvånande överrepresenterade bland offren. År 2005 uppgav 1,6 procent av kvinnorna att de utsatts för sexualbrott. Motsvarande siffra för 2016 är 4,1 procent, vilket innebär en ökning med drygt 150 procent på elva år. Den vanligaste brottsplatsen är allmän plats, och i 65 procent av fallen är gärningsmannen helt okänd för offret.

Det finns ett antal myter angående sexualbrott. En av dem är att det vanligaste är att våldtäkter begås i offrets bostad och att gärningsmannen har en relation till eller är bekant med offret. Men det stämmer inte alls, sett till Brås siffror. Ett annat vanligt förekommande påstående är att anmälningsfrekvensen har ökat, och att det förklarar statistiken. Så kan givetvis också vara, men det förklarar inte siffrorna i trygghetsundersökningen, som bygger på intervjuer och inte polisanmälningar.

Dessa falska föreställningar är ett hinder för att minska kriminaliteten. Ett färskt exempel är debatten om samtyckeslagstiftning. Regeringen har meddelat att den tänker föreslå att ett sådant rekvisit skrivs in i lagen, vilket innebär att en sexuell handling är olaglig om inte motparten tydligt bekräftat frivillighet. Ofta framställs denna lag som en lösning för att få fler fällande domar. Det finns dock inget som helst stöd för att så skulle vara fallet. Problemet att ord står mot ord kvarstår. Risken är snarare att en sådan lag ökar fokus på offrets beteende: hon flörtade tidigare under kvällen, kan det tolkas som en invit?

Justitieminister Morgan Johansson (S) har ett annat argument för lagändringen: att det är ett ”väldigt viktigt budskap att sex ska vara frivilligt”, säger han till Svenska Dagbladet (17/12). Men det är redan i dag olagligt att ha sex med någon mot dennes vilja.

Dessutom är lagstiftningen inte till för att påverka folks attityder, utan en överenskommelse om vilka handlingar som är så omoraliska att de bör straffas. En våldtäktsman kommer antagligen inte att förändra sitt beteende för att en detalj i lagstiftningen förändras.

Det finns annat regeringen kan göra för att stävja brotten. Tillsätt en utredning om de ökade sexualbrotten och om vilka grupper som har en ökad risk för att begå denna typ av kriminella handlingar. Genomför en massiv satsning på polisen. Slopa straffrabatten för unga under 21. Signalpolitik är en dålig medicin mot växande högar av ouppklarade utredningar.