Svardirekt Gotlands Folkblad Sara Lidqvist (KD) menar att en budgetreservation på ett tjugotal sidor är seriös jämfört med budgetpropositionens nära 2 400 sidor. Jag ser det som en servettskiss i jämförelse. Speciellt när den saknar konsekvensbeskrivningar av de neddragningar som den innehåller.

Den 11 december, mer än en månad innan Januariavtalet, JA, kunde vi läsa i Svenska Dagbladet att Arbetsförmedlingens beräkningar visar att M/KD-budgeten tvingar AF till neddragningar på 4 500 personer. Så att JA skulle ligga bakom det massiva varslet är inte sant. Dessutom vet de flesta att det tar lång tid innan neddragningar visar resultat ekonomiskt. Förhandlingar och uppsägningstider måste fullföljas. Att inte ta med det i beräkningarna sker bara i dåligt underbyggda förslag. Som i en servettskiss.