LEDARE GOTLÄNNINGEN Resandet och turismen fortsätter att öka i världen och det finns många anledningar till att det kan vara en framtidsbransch trots ifrågasättande om miljöpåverkan.

När man får ett nytt jobb, börjar tjäna lite mer, och får extra tid över, vad prioriterar de flesta av oss då? För väldigt många är det mest attraktiva att göra med mer tid och pengar att resa.

De flesta har en ung släkting som rest runt i Thailand eller besökt Centralamerika efter gymnasiet. I många kompisgäng sparar man tillsammans för den åtråvärda resan genom USA. För den globala växande medelklassen med ökat välstånd är resande en symbol för det goda livet. Det finns en allt starkare trend i samhället, bort från att köpa föremål och istället prioritera upplevelser och skapa minnen.

Det kan spåras i siffrorna. För Sveriges del har värdet av turismexporten legat på drygt 100 miljarder kronor de senaste åren.

Enligt FN:s världsturismorganisation var den totala globala ökningen för turismen de senaste åren runt fyra procent, de uppskattar även att turismen i dag står för tio procent av det totala globala BNP.

I Sverige har antalet gästnätter, där besökare bor borta över minst en natt, ökat med 3 procent totalt under 2018. Många länder som har välståndsökningar och får bättre livsvillkor ökar också sin turismtillväxt vilket syns på att det i Sverige främst är utländska besökare som står för ökningen, denna grupp ökade med 7 procent förra året.

Den miljöproblematik som allt mer knyts till turismen är en annan del av diskussionen och den är just nu väldigt dominerande.

Då kan det vara bra att komma ihåg att turism har god potential för hållbar tillväxt. Upplevelser är något vi bär med oss och behöver inte vara knutet till särskilt mycket användande av ändliga resurser, som en fysisk sak.

Efterfrågan på naturturism får länder att bevara djur och växtliv för att kunna visa upp för andra. Turism ger fysiska jobb åt människor på plats, upplevelser är heller inget vi ersätter med, den annars så fruktade, automatiseringen.

Sverige har goda fortsatta förutsättningar att arbeta mer med turism och upplevelser. För att återknyta till just miljödiskussionen så kan det mycket väl vara fler som väljer bort långa flygresor i sommar och väljer att upptäcka mer av vad Norden har att erbjuda.

Sverige är ett långt land som kan erbjuda en rad olika naturtyper exempelvis.

Politiker gillar att omfamna branscher som går bra och växer och de tror ofta att deras egen insats gör skillnad. Här finns det anledning att säga ifrån, politiken ska skapa goda förutsättningar, det vill säga inte lägga sig i för mycket och låta bli detaljregleringar.

I övrigt kan politisk uppmärksamhet göra mer skada än nytta. Små turistföretag växer bäst om de slipper dyra avancerade kassaapparater för minsta fik, har möjlighet att få serveringstillstånd så de kan erbjuda ett glas vin på uteserveringen och kan anställa unga sommarjobbare för ett rimligt pris.

I övrigt kommer vår egen mänskliga drift att vilja röra på oss och uppleva nya saker räcka för att turism ska fortsätta vara en framtidsbransch.