Krönika Gotlands Folkblad Vår demokrati hotas av marknadskrafterna. Sverige har de senaste 40 åren omvandlats av marknadsliberala krafter som urholkat demokratin och gjort oss till en sorts kunder i stället för medborgare. Detta är ett tema i en viktig bok som just utkommit ”Marknadens tyranni” av den tidigare TV- och radioveteranen Björn Elmbrant. Boken skildrar hur nyliberalernas löften om att friare marknad skulle leda till ökad valfrihet, ökat välstånd för alla och full sysselsättning. Men baksidan blev ökade klyftor, ökad fattigdom och otrygghet och bara ökat välstånd för en minoritet. Politiskt uppstod därför missnöjespartier och det demokratiska systemet misstros.

Den offentliga sektorn var ett huvudmål för de nyliberala angreppen. Den beskrevs som ofantligt stor och dess anställda beskylldes för lättja. Privatisering skulle öka effektiviteten och få ekonomin att blomstra. I dag hörs samma budskap från centerpartiets och liberalernas ledare. Huvudmålet gäller nu arbetsförmedlingen. I boken visas hur arbetsgivarnas viktigaste lobbyorganisation, SNS, lät forskare vetenskapligt undersöka om privatiseringar är effektivare än offentlig sektor. Inga sådana effekter kunde hittas och då utbröt kalabalik bland arbetsgivarna och de seriösa forskarna stoppades.

Boken är lättläst trots det svåra materialet. Det var de borgerliga partierna, många ekonomer, men framför allt arbetsgivarintressen som ledde attackerna. Men en rad socialdemokrater kritiseras också för slapphet i analysen och för svagt motstånd mot nyliberalerna. Särskilt då finansministrarna Kjell - Olof Feldt och Göran Persson och deras omgivande ekonomer. De förleddes okritiskt att förstöra skolan, avreglera finansmarknaden med ruggiga följder och drev public management som metod.

Boken behandlar också nyliberalismens internationella misslyckanden. Några smakprov: Pinochets blodiga kupp på 70 - talet i Chile och de galna råd som då gavs av ”Nobelpristagarna” och nyliberalernas fäder Milton Friedman, Friedrich Hayek och James Buchanan. Där tas upp amerikanska lögner om irakiskt påstått innehav av kärnvapen. Hur kriget och ockupationen av landet privatiserades och hur USA lade grunden till IS genom att totalt missköta eftervården till kriget. Hur Ryssland blev dagens oligarkiska samhälle efter råd från en svensk ekonom. Hur felkonstruerat Emu systemet är och hur detta fel ledde till djup europeisk kris. Och hur fel det var att möta krisen med åtstramningsåtgärder och bankräddningar stället för att satsa.